TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

Scream VI – “Who Gives A Fuck About Movies?!” – Anno 2023

1 “Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.”
– Galaten 5:1 –

TQ – A Change Is Gonna Come (Sam Cooke Cover)

Scent Of A Woman – “Woman, What Could You Say? Who Made ‘Em? God Must Have Been A Fuckin’ Genius!” – Anno 1992

Theo Maassen – Alsof Je Aan Iemand Die Al Weken Door De Woestijn Kruipt Vraagt : Ben Jij Meer Een Borsten- Of Meer Een Billen-Man?! – Anno 2020 : “Situatie Gewijzigd”

Allied – “Love In A Sandstorm : If We’re Dead Tomorrow, No One Would Know” – Anno 2016

Timothy Keller – “Why You Will Never Be Happy Without God”

Antoon & Big2 Featuring Spacekees – Intro – Anno 2020

Wyclef Jean – Low Income – Ano 2000

TQ – Daily – Anno 2000

Youp Van Het Hek – Alles Of Nooit – Anno 1992 : “Alles Of Nooit”

18 “maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht,
dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
19 De weg van goddelozen is als de donkerheid.
Zij weten niet waarover zij struikelen zullen.”
– Spreuken 4:18-19 –

Moby – Why Does My Heart Feel So Bad? – Anno 1999

Youp Van Het Hek – Scherven – Anno 1997 : “Scherven”

12 “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
– Johannes 15:12-13 –

Youp Van Het Hek – Wat Is De Vraag? – Oudejaarsconference Anno 2014 : “Wat Is De Vraag?”

24 “En Jezus antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God?
– Markus 12:24 –
4 “Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?”
– Lukas 15:4 –

Youp Van Het Hek – Stoppen Met Zeuren – Anno 2001 : “De Wereld Draait Door”

Wyclef Jean – Runaway – Ano 2000

Youp Van Het Hek – De Weg – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

12 “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.”
– Spreuken 14:12 –

Wyclef Jean – Perfect Gentleman – Ano 2000

13 “En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven.”
– Lukas 15:13 –

Wyclef Jean – Something About Samantha – Anno 2000

Youp Van Het Hek – Er Is Altijd Wel Een Meisje – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

26 “Ik vond iets wat bitterder is dan de dood:
de vrouw die een vangnet is.
Haar hart is een sleepnet,
haar handen zijn boeien.
Wie goed is voor het aangezicht van God,
zal aan haar ontkomen,
maar een zondaar wordt door haar gevangen.”
– Prediker 7:26 –

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot – Anno 2014

3 “Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem,
haar gehemelte is gladder dan olie,
4 maar het laatste van haar is bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard*
(*Letterlijk: een zwaard van monden.)
5 Haar voeten dalen af naar de dood,
haar voetstappen sturen aan op het graf;
6 opdat je het pad ten leven niet zou inslaan,
zwalken haar sporen zonder dat je het beseft.
7 Nu dan, kinderen, luister naar mij
en wijk niet af van de woorden van mijn mond.
8 Houd je weg ver bij haar vandaan
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,
9 opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft
en je jaren aan een meedogenloze,
10 opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht,
en je zwoegen ten goede komt aan het huis van een onbekende,
11 zodat je uiteindelijk kermt,
als het gedaan is met je vlees en je lichaam,”
– Spreuken 5:3-11 –

Wyclef Jean Featuring Mary J. Blige – 911 – Anno 2000

Youp Van Het Hek – Ga Mijn Hoofd Uit – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

3 “Geef je kracht niet aan de vrouwen
en je wegen niet om koningen te verdelgen.”
– Spreuken 31:3 –

Youp Van Het Hek – Huisje In Je Hoofd – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

9 Juni 2008 – Stade De Suisse, Bern – The XIII EUFA European Championship 2008 Austria-Switzerland – Poule C, Match I – Netherland 3-0 Italy

Youp Van Het Hek – Bazelen In Bern – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

16 “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.”
– Johannes 14:16-18 –

13 Juni 2008 – Stade De Suisse, Bern – The XIII EUFA European Championship 2008 Austria-Switzerland – Poule C, Match II – Netherland 4-1 France

Youp Van Het Hek – Wakker Worden – Oudejaarsconference Anno 2012 : “De Tweede Viool”

17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”
– 2 Korinthe 5:17 –

Youp Van Het Hek – De Klok – Anno 1992 : “Alles Of Nooit”

1 “En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3 en ’s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?”
– Mattheüs 16:1-3 –

Youp Van Het Hek – Niemand Weet Hoe Laat Het Is – Oudejaarsconference Anno 2012 : “De Tweede Viool”

40 “En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?”
– Markus 4:40 –

Youp Van Het Hek – Geloven – Anno 2017 : “Licht”

Ernst Van De Zaak – Het Is Jezus – Anno 2011

11 “Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”
– Johannes 10:11 –

Marco Borsato Featuring Trijntje Oosterhuis – Ik Zou Het Zo Weer Overdoen – Anno 2013

Youp Van Het Hek – De Liefde Liegt – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

4 “De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.”
– 1 Korinthe 13:4-8a –

Youp Van Het Hek – Kapot – Anno 1997 : “Scherven”

Marco Borsato – De Weg Terug – Anno 2013

M83 – Wait (Kygo Remix)

Youp Van Het Hek – Failliet – Anno 1997 : “Scherven”

Youp Van Het Hek – Opnieuw Beginnen – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

30 “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.”
– Handelingen 17:30-31 –
37 “En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”
– Handelingen 2:37-38 –

Youp Van Het Hek – Kijk Niet Om – Anno 1997 : “Scherven”

62 “Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”
– Lukas 9:62 –

Youp Van Het Hek – “Meisje, Je Huilt! Waarom Huil Je?” – Anno 2014 : “Wigwam”

15 “Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?”
– Johannes 20:15a –

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

Rachel’s – Water From The Same Source (Original Motion Picture Soundtrack “Hancock”) – Anno 2003

Rivers & Robots – More Than Enough – Anno 2012

Logan – Anno 2017

18 “Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon.
19 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen.”
– Mattheüs 10:18-19 –

Johnny Cash – Hurt – Anno 2002

Billie Eilish – No Time To Die – Anno 2020

Kanye West – Follow God – Anno 2019

TQ – Faster – Anno 2019

Craig David – Change My Love – Anno 2016

Wyclef Jean – Wish You Were Here – Anno 2000

Sam Cooke – Bring It On Home To Me – Anno 1975

Craig David – Change My Love – Anno 2016

Moby – Porcelain – Anno 1999

Big2 – Denk Er Niet Meer Over Na – Anno 2021

Jazz & Blues – Whiskey Blues Music

TQ – Somebody – Anno 2015

Alice DJ – Better Off Alone (UK Edit) – Anno 1999

Mena Massoud & Naomi Scott – Desert Moon (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

LeAnn Rimes – I Need You – Anno 2000

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

Kanye West – Water – Anno 2019

Gawvi – In The Water – Anno 2017

Antoon & Big2 – Heilig Water – Anno 2020

Rachel’s – Water From The Same Source (Original Motion Picture Soundtrack “Hancock”) – Anno 2003

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

Mena Massoud & Naomi Scott – A Whole New World (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

13 “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”
– Johannes 4:13-14 –

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

Timothy Keller – “Changed Lives : The Woman @ The Well”

The Last Reformation : The Life – Anno 2018

Jumanji : The Next Level – “Why Am I So Slow?” – Anno 2019

52 “Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken
en leidde hen als een kudde door de woestijn.
53 Ja, Hij leidde hen veilig, zodat zij niet angstig waren,
want de zee had hun vijanden bedolven.”
– Psalm 78:52-53 –

The Lion King – “To Change The Future, You Got To Put Your Past Behind You!” – Anno 2019

12 “Ontzet u hierover, hemel,
huiver, wees zeer ontsteld,
spreekt de HEERE.
13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, de bron van levend water,
hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,
lekkende bakken,
die geen water houden.”
– Jeremia 2:12-13 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Gesina Tatipata – Oh God – Anno 2016

2 “O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.”
– Psalm 63:2-3 –

Dick Pieterman – “Als Hij Komt…” – Anno 2018

12 “U kroont het jaar van Uw goedheid,
Uw voetstappen druipen van overvloed,
13 zij bedruipen de weiden van de woestijn.
De heuvels omgorden zich met vreugde.”
– Psalm 65:12-13 –

Tori Kelly – Psalm 42 (Live)

13 “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.”
– Hosea 2:13-14 –

Dick Pieterman – “De Woestijn Zal Bloeien” – Anno 2012

19 “God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.”
– Genesis 21:19 –

35 “De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.”
– Johannes 1:35-37 –

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Bloodhound Gang – Fire Water Burn – Anno 1997

Timothy Keller – “Sin As Slavery”

4 “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen;
daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!”
– Numeri 11:4-6 –

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot Anno 2014

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

Timothy Keller – “Sexuality And Christian Hope” – Anno 2004

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

Tracy Chapman – Open Arms – Anno 1992 (2015 Remaster)

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

33 “Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.”
– Deuteronomium 5:33 –

6 “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!”
– Jona 1:6 –

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts”

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

TQ – I Wish – Anno 2013

Risen – Anno 2016

27 “Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.”
– Markus 10:27 –

37 “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”
– Lukas 1:37 –

TQ – A Song For You (Donny Hathaway Tribute) – Anno 2017

34 “en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan Zijn discipelen als zij alleen waren.”
– Mark 4:34 –

13 “Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.
14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”
– Mattheüs 2:13-15 –

19 “Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden,* (*Letterlijk: die de ziel van het Kind zochten.) zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël.”
– Mattheüs 2:19-21 –

14 “Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.”
– Prediker 1:14 –

38 “Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt
39 en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.”
– Handelingen 13:38-39 –

Jonas Blue Featuring Dakota – Fast Car – Anno 2015

18 “Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de HEERE en zei: Ú hebt door de hand van Uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen?”
– Richteren 15:18 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 16 : “The Neonatal Nomenclature” – “It’s A Desert. Isn’t It Gonna Be Hot?”

9 “Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg,
maar wie kromme wegen gaat,10:9 wie kromme wegen gaat* (*Letterlijk: wie zijn wegen krom maakt.) zal opgemerkt worden.”
– Spreuken 10:9 –

12 “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”
– Johannes 8:12 –

Roepende In De Woestijn

Bron Oasen

Cactussen

Fata Morgana’s

Grindwoestijn

Grotten Der Genade

Palmbomen

Regenschaduwwoestijn

Rivier Oasen

Sterrenhemel

Vruchtbare Vlakte

Wind Tot Wijsheid

Zandstormen

Transformers 2 : Revenge Of The Fallen – “Find The Doorway!” – Anno 2009

10 “Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.”
– Jona 3:10 –

Herman Finkers – Het Geloof – Oudejaarsconference Anno 2015 : “Een Uur Herman Finkers”

Timothy Keller – “Authentic Christianity” – Anno 1993

Bruce Almighty – Anno 2003

Alice In Wonderland – Anno 2010

Alice Through The Looking Glass – Anno 2016

13 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”
– Mattheüs 7:13-14 –

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 11 : “The Psychic Vortex” – “They Don’t Just Let Anyone Have A Website”

The Amazing Spider-Man 2 – “I Do Some Webdesign” Trailer – Anno 2014