Vruchtbare Vlakte – Bezielde Blogs

2 “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,
Cusj en Seba in uw plaats.”
– Jesaja 43:2-3 –

TQ – The Fire – Anno 2019

Casino – “Meeting In The Middle Of The Desert Always Made Me Nervous. It’s A Scary Place” – Anno 1995

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 22 : “The Monetary Insufficiency” – “Come On Sheldon, I’ll Give You A Ride Out To The Desert Right Now”

Timothy Keller – “The Search For Happiness”

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

1 “Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.”
– Psalm 1:1-3 –

The Pacific – “Speak To The Lord For Our Comrades, Killed When The Battle Seemed Lost”

Albert Van Der Heijde

Arie Aanstoot

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 20 : “The Hofstadter Isotope” – “Then This Is The Perfect Time To Launch A Blog With An Interactive Comments Section”