Fata Morgana’s – Afgoderij Als Avondmaal : Borsten & Billen

13 “Maar zij vergaten spoedig Zijn werken.
Zij wachtten niet op Zijn raad,
14 en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn;
zij stelden God op de proef in de wildernis.
15 Toen gaf Hij hun wat zij begeerden,
maar henzelf deed Hij uitteren.”
– Psalm 106:13-15 –

“Een fata morgana of luchtspiegeling is een optisch fenomeen dat het resultaat is van temperatuurinversie, een verschijnsel waarbij er grote temperatuurverschillen bestaan tussen verschillende luchtlagen. Lucht is een zeer slechte warmtegeleider, er treedt nauwelijks vermenging op zolang er geen noemenswaardige wind staat. Het (horizontale) scheidingsvlak tussen deze luchtlagen met verschillende temperatuur en daardoor ook met een verschillende brekingsindex voor licht, kan zich zo onder specifieke omstandigheden als spiegel gaan gedragen. Ook kan de luchtlaag met de laagste temperatuur zich zo als lens gaan gedragen. Verschillen in luchtvochtigheid kunnen het effect nog versterken en warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude.”

TQ – Temptation – Anno 2019

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

Mad Max : Fury Road – Demons In The Desert : “We’re Going To The Green Place Of Many Mothers” – Anno 2015

TQ – Nikki Ray – Anno 2013

3 “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”
– Exodus 20:3 –

TQ – The One – Anno 2000

6 “Wie is zij die daar uit de woestijn komt,
als zuilen van rook,
in een wolk van mirre en wierook,
van allerlei geurige kruiden van de koopman?”
– Hooglied 3:6 –

5 “Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn,
leunend op haar Liefste?”
– Hooglied 8:5 –

TQ – Still In Love – Anno 2017

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain

8 “Alle dingen zijn zo vermoeiend,
dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

3 “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”
– Exodus 20:3 –

25 “Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:25 –