Wind Tot Wijsheid – Genadig Genezende Geluidsgolven

TQ – Faster

Batman v Superman – Superman Saves Lois Lane From Desert

15 “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”
– Mattheüs 11:15 –

14 “Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.”
– Prediker 1:14 –

5 “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”
– Johannes 3:5-8 –

Chill Masters

The Good Christian Music Blog

TQ

Lauren Daigle

Rivers & Robots

Maurits Jan Westhoven