Cactussen – Prikkelende Psalmen & Salomo’s Spreuken

“Cactussen groeien vooral in gebieden met een afwisseling van droge en minder droge seizoenen en zijn aldus goed aangepast aan het leven in droge en warme omstandigheden. Hun bladeren zijn tot doorns geëvolueerd. De afgifte van water door verdamping is zo gereduceerd. De doorns en stekels bieden de plant ook bescherming tegen diervraat. Verder spelen doorns ook een rol bij de warmtehuishouding van de plant. Kenmerkend voor de cactus is, dat de doorn uit een areool groeit. Stekels van succulenten die oppervlakkig op cactussen lijken, groeien niet uit een areool. Fotosynthese vindt plaats in de langere groene stammen, waarin ook water wordt opgeslagen. Alle cactussoorten brengen bloemen voort, die vaak ook uit de areolen groeien. De meeste soorten zijn dagbloeiers, maar bij enkele soorten, zoals de “Koningin Van De Nacht”, openen de grote bloemen zich alleen ’s nachts, waarbij bestuiving door insecten en kleine nachtdieren, zoals vleermuizen plaatsvindt. “

TQ – Legendary – Anno 2013

4 “Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door
de wildernis,
een stad om te wonen vonden zij niet.
5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig,
hun ziel was in hen bezweken.”
– Psalm 107:4-5 –

Quantum Of Solace – “Desert Crash” – Anno 2008

6 “Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
redde Hij hen uit hun angsten.
7 Hij leidde hen op een rechte weg,
zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen.”
– Psalm 107:6-7 –

8 “Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid
en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd
en de hongerige ziel met het goede vervuld.”
– Psalm 107:8-9 –

The Book Of Psalms

The Book Of Proverbs