Grotten Der Genade – Klimaat Der Koelte

9 “Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?”
– 1 Koningen 19:9 –

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

5 “Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen,
de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?”
– Psalm 118:5-6 –

Tracy Chapman – Open Arms – Anno 1992 (2015 Remaster)

TQ – Revolution (Let The Music Play) – Anno 2019

18 “Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
rivieren in de wildernis.”
– Jesaja 43:18-19 –

Spectre – “Morocco Desert Scene” – Anno 2015

Tracy Chapman – Talkin’ Bout A Revolution – Anno 1988 (2015 Remaster)

TQ Featuring Glasses Malone – The Kingdom – Anno 2018

The Real TQ

Het Leger Des Heils

The Pacific – “He Believed God Would Save Him” – Anno 2010

De Hoop GGZ

New Hope : Pastoraal Centrum

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – De Laatste Dagen – Anno 2018

Met Jezus Wandelen

The Last Reformation : The Beginning – Anno 2016

The Last Reformation

Herman Boon – “Ook Jezus Ging In Quarantaine” – Anno 2020

Bidden & Vasten

Timothy Keller – “Changed Lives : The Woman @ The Well”

Gospel In Life

Dick Pieterman – “Rusten In God : Deel 1” – Anno 2017

Dick Pieterman

Dick Pieterman – “Rusten In God : Deel 2” – Anno 2017

Nehemia Ministries

Albert Van Der Heijde – “Mag Jezus Toegang Tot Jouw Akker?” – Anno 2019

I Am Loved

Dick Pieterman – “Als Hij Komt…” – Anno 2018

FM College

Rivers & Robots – Still, Volume 1 – Anno 2017

Rivers & Robots

Lauren Daigle – Peace Be Still (Live) – Anno 2017

Lauren Daigle

Wandelen In Rivierenland – Anno 2015

Bed & Breakfast De Linge

Dick Pieterman – “De Woestijn Zal Bloeien” – Anno 2012

9 “Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?
10 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.”
– 1 Koningen 19:9-10 –

11 “Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving.
12 Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte.”
– 1 Koningen 19:11-12 –

13 “En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?
14 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten. Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.”
– 1 Koningen 19:13-14

15 “De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië.
16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats.
17 En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt.
18 Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.”
– 1 Koningen 19:15-18 –

Spectre – “Desert Cave Escape” – Anno 2015

TQ – Blue Lites – Anno 2010

1 “De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;”
– Jesaja 61:1 –

TQ – Trouble – Anno 2010

TQ Featuring Ericka Yancey – When I Get Out – Anno 1998

TQ – Think About You (Looking Through The Window) – Anno 2002

TQ – Coming Home – Anno 2015

17 “Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding
en om hun ongerechtigheden gekweld werden.
18 Hun ziel had een afschuw van al het voedsel,
zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen.
19 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
verloste Hij hen uit hun angsten.
20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen
en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.”
– Psalm 107:17-20 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Je Wordt Wat Je Gelooft – Anno 2016

TQ – Coming Home (Remix) – Anno 2016