Rivier Oasen – Beruchte Bronnen

“Rivier Oasen ontstaan wanneer het land aan weerszijden van een rivier wordt bevloeid met behulp van kanalen en zijkanalen, die bovenstrooms water aftappen en onder een klein verval naar de landbouwgrond leiden.”

TQ – Changes

300 – Rise Of An Empire – Rise Of Xerxes From The Desert

2Pac – Changes – Anno 1998

TQ – Unbelievable – Anno 2010

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 21 : “The Anything Can Happen Recurrence” – “And Play”

1 “Ik zal zingen van goedertierenheid en recht,
voor U zal ik psalmen zingen, HEERE.
2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.
Wanneer zult U tot mij komen?

Ik zal binnen mijn huis wandelen
met een oprecht hart.
3 Ik zal mij geen verdorven praktijken
voor ogen stellen.

Ik haat wat de afvalligen doen,
hun daden zullen zich niet aan mij hechten.”
– Psalm 101:1-3

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 7 – “The Panty Pinata Polarization” – “Pay My Cable Bill”

The Cable Guy – Anno 1996

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 7 : “The Panty Pinata Polarization” – “We Are Here To Fix The Cable”

Two And A Half Men – Season 3 : Epsiode 1 : “Weekend in Bangkok With Two Olympic Gymnasts” – “Call The Guy”

The Last Reformation

Planet Earth

Football Flashbacks

Movie Trailers

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 17 : “The Terminator Decoupling” – “The Warranty Is A Sacred Covenant We’ve Entered Into With The Manufacturer”

Chill Masters – 2Pac – Changes (Vijay & Sofia Zlatko, Kasùal Remix)

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 19 : “The Dead Hooker Juxtaposition” – “Change Is Never Fine. They Say It Is, But It’s Not”

Tracy Chapman – Change – Anno 2005 (2015 Remaster)

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 22 : “The Proton Transmogrification” – “I Mean, Don’t You See A Problem There? I Mean, How You’re Spending Your Limited Time On Earth?”