Dagelijkse Dauw – Spreuken

Read Scripture : Proverbs

The Book Of Proverbs

Spreuken I-V

Spreuken VI-X

Spreuken XI-XV

Spreuken XVI-XX

Spreuken XXI-XXV

Spreuken XXVI-XXXI

Stef Bos – Lied Van Prediker : Alles Is Lucht – Anno 2009 : “In Een Ander Licht”

26 “Ik vond iets wat bitterder is dan de dood:
de vrouw die een vangnet is.
Haar hart is een sleepnet,
haar handen zijn boeien.
Wie goed is voor het aangezicht van God,
zal aan haar ontkomen,
maar een zondaar wordt door haar gevangen.”
– Prediker 7:26 –

The Book Of Ecclesiastes

Stef Bos – Lied Van Job : Nulpunt – Anno 2009 : “In Een Ander Licht”

1 “Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?”
– Job 31:1 –

The Book Of Job