Jezus & De Verloren Zoon – Lukas 15

Timothy Keller – “The Prodigal Sons” – Anno 2005

Dick Pieterman – “Hem Leren Kennen” – Anno 2014

Rationale – Prodigal Son – Anno 2017

16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”
– Johannes 3:16-17 –

10 “Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?
11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.”
– Johannes 8:10-11 –

Toy Story 2 – “Why, The Prodigal Son Has Returned” – Anno 1999

Dick Pieterman – “De Ware Aard Van God” – Anno 2012

11 “En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen.
12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.”
– Lukas 15:11-12 –

Ghost Rider : Spirit Of Vengeance – Anno 2012

TQ – Faster – Anno 2019

Spider-Man 3 – Anno 2007

Sin City : A Dame To Kill For – Anno 2014

Sin City – “Eyes To The Stage, Pilgrim… She’s Just Warming Up!” – Anno 2005

Sin City – “I’ll Be Right Out!” – Anno 2005

The Opposites Featuring Sef – Crazy Zin In – Anno 2010

The Opposites – Live @ Lowlands – Anno 2013

The Opposites Featuring Mr. Probz – Sukkel Voor De Liefde – Anno 2013

Sin City : A Dame To Kill For – “Sin City’s Where You Go In With Your Eyes Open … Or You Don’t Come Out At All!” – Anno 2014

TQ – Pumpin – Anno 2008

TQ – Darlin’ Mary – Anno 1998

Sin City : A Dame To Kill For – “You’re Gonna Suck Me Dry, And You’ll Never, Ever Stop!” – Anno 2014

TQ – Proud Mary – Anno 2008

Catch Me If You Can – Anno 2002

FC Groningen – Top 10 Goals Arjen Robben

PSV Eindhoven – Full PSV Docu : “Een Logische Stap : De PSV-Jaren Van Arjen Robben”

Chelsea FC – “The Premier League Days Of Arjen Robben”

Real Madrid CF – De Zolder Van El Sierd : De Dag Dat Arjen Robben Een Koninklijke Werd

FC Bayern München – Arjen Robben : Magic Skills & Goals

FC Bayern München – Arjen Robben : 5 Trademark Goals @ UEFA Champions League

FC Bayern München – Top 10 Goals Arjen Robben

Oranje – Top 10 Goals Arjen Robben

13 September 2020 – De Euroborg, Groningen – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2020-2021 – FC Groningen 1-3 PSV Eindhoven

13 “En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven.”
– Lukas 15:13 –

TQ – Revolution (Let The Music Play) – Anno 2019

14 “En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden.”
– Lukas 15:14 –

15 “En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden.”
– Lukas 15:15 –

16 “En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.”
– Lukas 15:16 –

17 “En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger.
18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.”
– Lukas 15:17-18 –

19 “En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.”
– Lukas 15:19 –

Dick Pieterman – “Waarachtige Bekering” – Anno 2013

TQ – Changes – Anno 2019

20 “En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.”
– Lukas 15:20 –

21 “En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”
– Lukas 15:21 –

22 “Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.”
– Lukas 15:22 –

X-Men Origins : Wolverine – Anno 2009

25 “Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans.”
– Lukas 15:25 –

Toy Story 2 – “No, I Have A Lot Of Catching Up To Do With My Dad” – Anno 1999

31 “En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.
32 Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.”
– Lukas 15:31-32 –

NOS Studio Voetbal Eindsignaal – Tinus Bosselaar

Dick Pieterman – “Een Sterke Man Zijn” – Anno 2015

TQ – Soulja – Anno 2008

Shaft – Anno 2019

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 2 – Episode 8 : “She Ain’t Heavy” – “He’s A Complicated Man, But No One Understands Him But His Woman”