Dagelijkse Dauw – Lukas

Read Scripture : Luke – Chapter 1-9

Read Scripture : Luke – Chapter 10-24

2 Unlimited – Workaholic – Anno 1992

1 “En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat Hij door de korenvelden ging;
en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.”
– Lukas 6:1 –

3 “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?
4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters?”
– Lukas 6:3-4 –

Dick Pieterman – “De Rustplaats Van God” – Anno 2012

TQ – Daily – Anno 2000

5 “En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.”
– Lukas 6:5 –

TQ – Daily (Greeny Radio Edit MIX)

6 “Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand, van wie de rechterhand verschrompeld was.
7 De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen.”
– Lukas 6:6-7 –

“Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?”
– Lukas 6:39 –

46 “met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.
47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.
49 En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft?
50 Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!”
– Lukas 7:46-50 –

Youp Van Het Hek – Kijk Niet Om – Anno 1997 : “Scherven”

Youp Van Het Hek – De ArenA – Anno 1997 : “Scherven”

Peter Beense – Ik Kan Blijven Kijken (Soundtrack From “A’dam – E.V.A.) – Anno 2011

Eredivisie Archief : 6 December 1981 – Stadion De Meer, Amsterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1981-1982 – AFC Ajax 4-1 HFC Haarlem

Eredivisie Archief : 5 December 1982 – Stadion De Meer, Amsterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1982-1983 – AFC Ajax 5-0 Helmond Sport

Anneke Van Giersbergen – Ik Kan Blijven Kijken (Soundtrack From “A’dam – E.V.A.) – Anno 2011

Eredivisie Archief : 9 November 1986 – Stadion De Meer, Amsterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1986-1987 – AFC Ajax 3-1 FC Den Bosch

Diggy Dex Featuring Teun Luijkx – Ik Kan Blijven Kijken (Soundtrack From “A’dam – E.V.A.) – Anno 2016

Eredivisie Archief : 27-01-1993 – Stadion De Meer, Amsterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1992-1993 – AFC Ajax 4-0 SBV Vitesse

Youp Van Het Hek – Stadsprovinciestad – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Sterven Of Liegen”

Eredivisie Archief : AZ – De Alkmaarderhout : Anno 1948-2006

AZ Alkmaar – Barry Van Galen : Anno 1997-2007

5 Mei 2005 – De Alkmaarderhout, Alkmaar – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2005-2006 – AZ Alkmaar 3-2 Sporting Lissabon

18 September 2005 – De Alkmaarderhout, Alkmaar – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2005-2006 – AZ Alkmaar 4-2 AFC Ajax

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Barry Van Galen

“The Battle Of Highbury” (The Real World Cup Final Anno 1934) – 14 November 1934 – Highbury, London – Friendly International – England 3-2 Italy

22 Augustus 2004 – Highbury, London – Premier League : Season 2004-2005 – Arsenal FC 5-3 Middlesbrough

Pitch Invaders : Squirrel @ Highbury

13 November 2004 – White Hart Lane, London – Premier League : Season 2004-2005 – Tottenham Hotspur 4-5 Arsenal FC

62 “Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”
– Lukas 9:62 –

Youp Van Het Hek – Melancholie – Anno 1997 : “Scherven”

8 “En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.”
– Lukas 10:8-11 –

28 “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.”
– Lukas 14:28-30 –

Flodder 3 – Anno 1995

26 “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.”
– Lukas 14:26-27 –

Flodder Trilogie – Anno 1986-1995

Rationale – Prodigal Son – Anno 2016

11 “En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen.
12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.”
– Lukas 15:11-12 –

Sin City : A Dame To Kill For – Anno 2014

13 “En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven.”
– Lukas 15:13 –

Grown Ups – Anno 2010

Grown Ups 2 – Anno 2013

16 “Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.”
– Lukas 18:16-17 –

11 Juli 2010 – Soccer City Stadium, Johannesburg – The XIX FIFA World Cup Final 2010 Johannesburg – Netherlands 0-0 (0-1) Spain – (Highlights)

“Match 64 : The Inside Story Of The 2010 Final”

13 Juni 2014 – Arena Fonte Nova, Salvador – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Poule B : Match I – Spain 1-5 Netherlands – (Highlights)

13 Juni 2014 – Arena Fonte Nova, Salvador – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Poule B : Match I – Spain 1-5 Netherlands – (Full Match)

19 Mei 2012 – Allianz Arena, München – The XX UEFA Champions League Final 2012 – FC Bayern München 1-1 (p.s. 3-4) Chelsea FC

UEFA Champions League 2012 Final Flashback – FC Bayern München 1-1 (p.s. 3-4) Chelsea FC

25 Mei 2013 – Wembley Stadium, London – The XXI UEFA Champions League Final 2013 – Borussia Dortmund 1-2 FC Bayern München

30 Juni 1998 – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne – The XVI FIFA World Cup 1998 France : Sixteenth Final – Argentina 2-2 (p.s. 4-3) England – (Full Match)

FIFA – David Beckham’s Argentina Redemption – Anno 2002

Ik Scoorde In De Bekerfinale : Igor Gluscevic Neemt Wraak – Anno 2003

X-Men : First Class – Anno 2011

X-Men : Apocalypse – Anno 2016

22 “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.”
– Lukas 21:22 –

13 “En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën* (*Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter.) van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was.
14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.
15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.
16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?”
– Lukas 24:13-17 –

29 “En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.
30 En het gebeurde, toen Hij met hen
aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.
31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.
32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?”
– Lukas 24:29-32 –

33 “En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.
34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.
35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.”
– Lukas 24:33-35 –