Dagelijkse Dauw – Lukas X

The Bible Project : Read Scripture – Luke : Overview – Chapter X-XXIV

8 “En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.”
– Lukas 10:8-11 –

Die Hard : With A Vengeance – “Hangover In Harlem : You Are About To Have A Very Bad Day!” – Anno 1995

Die Hard : With A Vengeance – Anno 1995

Die Hard : With A Vengeance – “Joyride Through Central Park : How Do Catholics Do Their Thing? North, South, West, East” – Anno 1995

21 “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
– Romeinen 12:21 –

The Revenant – “Escape The Arikara” – Anno 2015

Ryuichi Sakamoto – The Revenant Main Theme (Alva Noto Edit) – Anno 2015

The Revenant – “My Son, I’m Right Here, You Hear Me? You Have To Fight! Don’t Give Up, As Long As You Got A Breath In You!” TV Commercial – Anno 2015

Timothy Keller – “The Longing For Home” – Anno 2003

The Revenant – Anno 2015

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

X2 : X-Men United – “Sometimes Anger Can Help You Survive!” – Trailer – Anno 2003

30 “Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.
31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.
32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij.
33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen10:35 penningen – Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider. tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom.
36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?
37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.”
– Lukas 10:30-37 –