Dagelijkse Dauw – Jeremia

Read Scripture : Jeremiah

Dick Pieterman – “De Woestijn Zal Bloeien” – Anno 2012

X2 : X-Men United – Wolverine’s Bottle Of Soda – Anno 2003

12 “Ontzet u hierover, hemel,
huiver, wees zeer ontsteld,
spreekt de HEERE.
13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, de bron van levend water,
hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,
lekkende bakken,
die geen water houden.”
– Jeremia 2:12-13 –

Coca-Cola Commercial – “Bus Stop (Long) (Matt LeBlanc) – Anno 1990

How I Met Your Mother : Season 5 – Episode 11 : “Last Cigarette Ever” – “All Right. Last Cigarette Ever … On The Count Of Three!”

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts” – Anno 1999

19 “Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen vreze voor Mij bij u is,
spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.


20
Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken,
en uw banden verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer.
21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,
een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?
22 Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.”
– Jeremia 2:19-22 –

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

Youp Van Het Hek – Kameel In De Woestijn – Anno 2019 : “Met De Kennis Van Nu”

3 “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”
– Exodus 20:3 –

25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:25 –

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

9 “Arglistig is het hart, boven alles,
10 Ik, de HEEREdoorgrond het hart,
beproef de nieren,
en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,
overeenkomstig de vrucht van zijn daden.”
– Jeremia 17:9-10 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016

Maurits Jan Westhoven – Wat Is Liefde Waard – Anno 2012

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

TQ – One Day – Anno 2000

Wyclef Jean Featuring Earth, Wind & Fire, The Product G&B – Runaway – Anno 2000

TQ – Better Days – Anno 1998

11 “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
12 Dan zult u Mij Dan. 9aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.”
– Jeremia 29:11-14 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016