Dagelijkse Dauw – Mattheüs

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Matthew (Chapter I-XIII)

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Matthew (Chapter XIV-XXVIII)

Mattheüs I-V

Mattheüs VI-X

Mattheüs XI-XV

Mattheüs XVI-XX

Mattheüs XXI-XXV

Mattheüs XXVI-XXVIII

1 “In die dagen trad Johannes De Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,
6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.”
– Mattheüs 3:1-6 –

7 “Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering;
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.”
– Mattheüs 3:7-12 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “It’s The White Rider!” – Anno 2003

1 “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”
– Mattheüs 4:1-4 –

Herman Boon – “Ook Jezus Ging In Quarantaine” – Anno 2020

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “Go Back To The Abyss! Fall Into Nothingness That Awaits You And Your Master” – Anno 2003

5 “Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.”
– Mattheüs 4:5-7 –

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “I Am No Man!” – Anno 2003

8 “Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”
– Mattheüs 4:8-10 –

Friends : Season 2 – Episode 16 : “The One Where Joey Moves Out” – “Allright, Well, Next Time You Take A Shower Think About The Last Thing I Wash And The First Thing You Wash”

Casino Royale – Anno 2006

Casino Royale – “Let Me See” – Anno 2006

30 Juni 2002 – Nissan Stadium, Yokohama – The XVII FIFA World Cup Final 2002 Yokohama – Germany 0-2 Brazil

Youp Van Het Hek – “Ajax Woont Nu Naast IKEA!” – Anno 1997 : “Scherven”

8 Mei 2019 – Johan Cruijff ArenA – Champions League Anno 2018-2019 : Semi Final – AFC Ajax 2-3 Tottenham Hotspur

AFC Ajax Rewind – AFC Ajax vs Tottenham Hotspur : “Our Incredible Journey Ends Here”

4 “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
– Mattheüs 5:4 –

8 “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.”
– Mattheüs 5:8 –