Dagelijkse Dauw – Mattheüs XXVI-XXVIII

Read Scripture – Matthew : Chapter 1-13

Read Scripture – Matthew : Chapter 14-28

Rivers & Robots – Still : Volume 1 – Anno 2017

40 “En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?
41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
– Mattheüs 26:40-41 –