Dagelijkse Dauw – Mattheüs XXVI-XXVIII

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Matthew (Chapter XIV-XXVIII)

Rivers & Robots Presents : Still Volume 1 (Full Album Visual Stream) – Anno 2017

X2 – “Sometimes Anger Can Help You Survive” Trailer – Anno 2003

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

The Wolverine – “I’m Not Healing!” Trailer – Anno 2013

40 “En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?
41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
– Mattheüs 26:40-41 –