Dagelijkse Dauw – Mattheüs XI-XV

The Bible Project : Read Scripture – Matthew : Chapter I-XIII

The Bible Project : Read Scripture – Matthew : Chapter XIV-XXVIII

X-Men Origins : Wolverine – Anno 2009

The Wolverine – Anno 2013

Logan – Anno 2017

Johnny Cash – Hurt – Anno 2002

Hancock – Anno 2008

Pirates Of The Caribbean V : Dead Men Tell No Tales – Anno 2017

18 “Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon.
19 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen.”
– Mattheüs 11:18-19 –

The Book Of Eli – “How Can You Mend A Broken Heart?” – Anno 2010

Al Green – How Can You Mend A Broken Heart? (Original Motion Picture Soundtrack “The Book Of Eli”) – Anno 1972

Tracy Chapman – Open Arms – Anno 1992 (2015 Remaster)

Pirates Of The Caribbean III : At World’s End – Anno 2007

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

Maurits Jan Westhoven – Kent U Dat – Anno 2012

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Eddy Treytel

31 “Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.
32 En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.”
– Mattheüs 12:31-32 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Toen Jona In De Walvis Zat – Anno 2020

“Jonah” – Sci-Fi Short Film (Presented By DUST) – Anno 2017

38 “Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien.
39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona;
en zie, meer dan Jona is hier!”
– Mattheüs 12:38-41 –

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Frank Rijkaard

9 “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”
– Mattheüs 13:9 –

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

7 “Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei:
8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan;
9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.
10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed:
11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.”
– Mattheüs 15:7-11 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016