Dagelijkse Dauw – Mattheüs I-V

13 “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”
– Mattheüs 3:13-17 –

5 November 2019 – Stamford Bridge, London – Champions League Anno 2019-2020 – Poule H, Match IV – Chelsea FC 4-4 AFC Ajax

AFC Ajax – Rewind : Chelsea FC vs AFC Ajax : “An Instant Champions League Classic” – Anno 2019

10 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
– Mattheüs 5:10 –

Andere Tijden Sport – “Cruijff Gaat Vreemd” – Anno 2015

43 “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;”
– Mattheüs 5:43-44 –

8 “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.”
– Mattheüs 5:8 –

Youp Van Het Hek – Niet Te Geloven – Oudejaarsconference Anno 2014 : “Wat Is De Vraag?”

Herman Finkers – Kwetsbaarheid, Zachtheid & Schoonheid – Oudejaarsconference Anno 2015 : “Een Uur Herman Finkers”

Who Framed Roger Rabbit – “Why Don’t You Do Right?” – Anno 1988

The King Of Queens : Season 6 – Episode 16: “Damned Yanky” – “Why Am I So Active? Do You Know In My Own Fantasies I Rarely Get Out Of A Chair?”

TQ – Girls Of Summer – Anno 2017

Sisqo – Thong Song – Anno 1999

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

The King Of Queens : Season 6 – Episode 16: “Damned Yanky” – “This The Women You Fantasise About! These Are Your Regulars!”

28 “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”
– Mattheüs 5:28 –

Youp Van Het Hek – Geloven – Anno 2017 : “Licht”