Dagelijkse Dauw – Romeinen

Read Scripture : Romans – Chapter 1-4

Read Scripture : Romans – Chapter 5-16

Dick Pieterman – “Gods Kado Uitpakken” – Anno 2011

16 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”
– Romeinen 1:16-17 –

Dick Pieterman – “De Rechtvaardige Zal Uit Geloof Leven” – Anno 2011

American Pie 2 – “Check It Out! Potential Lesbians Leaving The Building!” – Anno 2001

Timothy Keller – “The Two Great Tests”

Friends : Season 1 – Episode 19 : “The One Where The Monkey Gets Away” – “So, If We Could Get Some Pictures Of You, You’d Really Be Helpin’ Us Out!”

Friends : Season 1 – Episode 20 : “The One With The Evil Orthodontist” – “Big Day!”

Friends : Season 1 – Episode 23 : “The One With The Birth” – “Every Day Is Lesbian Lover Day!”

Friends : Season 2 – Episode 11 : “The One With The Lesbian Wedding” – “It Just Seems So Futile, You Know? All These Woman And… Nothing! I Feel Like Superman Without My Powers, You Know? I Have The Cape And Yet I Cannot Fly!”

Sin City : A Dame To Kill For – Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

Atomic Blonde – “Love With Delphine” – Anno 2017

Atomic Blonde – Anno 2017

24 “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten,* (*Letterlijk: gevoelens van oneer.) want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.”
– Romeinen 1:24-28 –

American Pie 2 – “Sweet Jesus!” – Anno 2001

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

5 “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”
– Romeinen 5:5 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016

Jurassic World – Anno 2015

Jurassic World II : Fallen Kingdom – Anno 2018

Jurassic World – Anno 2015

Jurassic World II : Fallen Kingdom – Anno 2018

Jurassic Park – “Life Finds A Way!” – Anno 1993

Jurassic Park II : The Lost World – “Life Will Find A Way!” – Anno 1997

Jurassic World II : Fallen Kingdom – “Welcome To Jurassic World!” – Anno 2018

12 “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
13 Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.
14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam,* (*Letterlijk: in de gelijkheid van de overtreding van Adam.) die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.”
– Romeinen 5:12-14 –

17 Februari 2021 – Abe Lenstra Stadion, Heerenveen – TOTO KNVB Beker Anno 2020-2021 : Kwart Finale – SC Heerenveen 4-3 Feyenoord Rotterdam

SC Heerenveen 4-3 Feyenoord Rotterdam – Interviews (Berghuis : “Het Is Gewoon Een Zure, Zware Zure Appel Dit!”) – Anno 17 Februari 2021

15 “Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
16 En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging.
17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.
19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.”
– Romeinen 5:15-19 –

20 “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,
21 opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.”
– Romeinen 5:20-21 –

Joseph Prince – Jesus’ Righteousness Is Greater Than Adam’s Sin – Anno 2012

Risen – Anno 2016

4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.”
– Romeinen 6:4-5 –

TQ – Rise – Anno 2015

The 40 Year Old Virgin – Anno 2005

11 “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”
– Romeinen 6:11-14 –

Star Wars – Episode IX : The Rise Of Skywalker – Anno 2019

18 “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.
21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.”
– Romeinen 7:18-21 –

4 Oktober 2020 – Het Kasteel, Rotterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2020-2021 – Sparta Rotterdam 4-4 AZ Alkmaar

25 “Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.”
– Romeinen 8:25 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Robert Van Rijn – Niemand Kan Ons Scheiden – Anno 2012

Timothy Keller – “Does God Control Everything?” – Anno 2007

Loki – Anno 2022

Carmen Twillie, Lebo M. – Circle Of Life (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 1994

Walt Disney : Sing-A-Long – The Lion King : I Just Can’t Wait To Be King (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 1994

Walt Disney : Sing-A-Long – The Lion King : Be Prepared (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 1994

Walt Disney : Sing-A-Long – The Lion King : Hakuna Matata (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 1994

Walt Disney : Sing-A-Long – The Lion King : Can You Feel The Love Tonight (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 1994

The Lion King – Anno 1994

The Lion King – Circle of Life / Nants’ Ingonyama (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 2019

The Cast Of The Lion King – I Just Can’t Wait To Be King (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 2019

The Cast Of The Lion King – Hakuna Matata (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 2019

The Cast Of The Lion King – Can You Feel The Love Tonight (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 2019

The Lion King – Anno 2019

Timothy Keller – “A Christian’s Happiness” – Anno 1997

Captain America : The First Avenger – Anno 2011

The Avengers – Anno 2012

Captain America : The Winter Soldier – Anno 2014

The Avengers : Age Of Ultron – Anno 2014

Captain America : Civil War – Anno 2016

The Avengers : Infinity War – Anno 2018

The Avengers : Endgame – Anno 2019

28 “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.”
– Romeinen 8:28-30 –

Kari Jobe – How Majestic (Live) – Anno 2014

Various Artists – Hakuna Matata (In 28 Languages) (Original Motion Picture Soundtrack “The Lion King”) – Anno 2019

Kari Jobe – When You Walk In The Room (Live) – Anno 2014

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek RUTH” : Hoofdstuk 2

32 “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”
– Romeinen 8:32 –

Spider-Man – Theme Song – Anno 1994

The Devil All The Time – Anno 2020

Spider-Man : Homecoming – Anno 2017

Spider-Man : Far From Home – Anno 2019

Spider-Man : No Way Home – Anno 2021

Spider-Man – Anno 2002

Spider-Man 2 – Anno 2004

Spider-Man 3 – Anno 2007

The Amazing Spider-Man – Anno 2012

The Amazing Spider-Man 2 – Anno 2014

Hacksaw Ridge – Anno 2016

Ryuichi Sakamoto – The Revenant Main Theme (Alva Noto Edit) – Anno 2015

The Revenant – Anno 2015

19 “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.”
– Romeinen 12:19-20 –

Youp Van Het Hek – Periferique – Anno 1997 : “Scherven”

Chumbawamba – Tubthumping (Soundtrack From “EA Sports : FIFA World Cup 1998”) – Anno 1997

FIFA – What Made France So ’98?

Andere Tijden Sport – WK Voetbal 1998 : De Eerwraak Van Oranje

FIFA – The Best Of The XVI FIFA World Cup France 1998 : Tournament Recap

Youp Van Het Hek – Frans Hotel – Anno 1997 : “Scherven”

Alice In Wonderland – “Off With Your Head! – Anno 2010

Alice In Wonderland – Anno 2010

Man On Fire – “I’m The Sheep That Got Lost, Madre!” – Anno 2004

Harry Gregson-Williams – Taxi (Original Motion Picture Soundtrack “Man On Fire”) – Anno 2004

Man On Fire – Anno 2004

Harry Gregson-Williams – The End (Original Motion Picture Soundtrack “Man On Fire”) – Anno 2004

Cloud Atlas – Anno 2012

21 “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
– Romeinen 12:21 –

TQ Featuring Glasses Malone – The Kingdom – Anno 2018

17 “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.”
– Romeinen 14:17 –