Dagelijkse Dauw – Romeinen V

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Romans (Chapter V-XVI)

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

5 “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”
– Romeinen 5:5 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016

Jurassic World – Anno 2015

Jurassic World : Fallen Kingdom – Anno 2018

Jurassic World – Anno 2015

Jurassic World : Fallen Kingdom – Anno 2018

Jurassic Park – “Life Finds A Way!” – Anno 1993

Jurassic Park : The Lost World – “Life Will Find A Way!” – Anno 1997

Jurassic World : Fallen Kingdom – “Welcome To Jurassic World!” – Anno 2018

12 “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
13 Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.
14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam,* (*Letterlijk: in de gelijkheid van de overtreding van Adam.) die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.”
– Romeinen 5:12-14 –

17 Februari 2021 – Abe Lenstra Stadion, Heerenveen – TOTO KNVB Beker Anno 2020-2021 : Kwart Finale – SC Heerenveen 4-3 Feyenoord Rotterdam

SC Heerenveen 4-3 Feyenoord Rotterdam – Interviews (Berghuis : “Het Is Gewoon Een Zure, Zware Zure Appel Dit!”) – Anno 17 Februari 2021

15 “Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
16 En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging.
17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.
19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.”
– Romeinen 5:15-19 –

20 “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,
21 opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.”
– Romeinen 5:20-21 –

Joseph Prince – “Jesus’ Righteousness Is Greater Than Adam’s Sin” – Anno 2012