Dagelijkse Dauw – Johannes

The Bible Project : Read Scripture – Overview : John – Chapter 1-12

The Bible Project : Read Scripture – Overview : John – Chapter 13-21

Natalie Grant – Isn’t He (This Jesus) – The Beloning Co (Live)

5 “Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.”
– Johannes 14:5-7 –

The Visual Bible : The Gospel Of John – The Life Of Jesus – Anno 2003

Johannes I-III

Johannes IV-VI

Johannes VII-IX

Johannes X-XII

Johannes XIII-XV

Johannes XVI-XVIII

Johannes XIX-XXI