Dagelijkse Dauw – Johannes

The Bible Project : Read Scripture – Overview : John (Chapter I-XII)

Johannes III – Part I

Johannes III – Part II

Dick Pieterman – “Terug Naar De Oorsprong” – Anno 2016

Lauren Daigle – Light Of The World – Anno 2013

Baywatch – Opening Titles (“Some People Stand In The Darkness, Afraid To Step Into The Light”) – Anno 1989-2001 (Remastered Anno 2019)

Mad Max : Fury Road – “I Live, I Die, I Live Again!” – Anno 2015

Timothy Keller – “In The Beginning” – Anno 2014

The Batman – “A Light In Darkness” – Anno 2022

Howard Shore – The Lighting Of The Beacons (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.”
– Johannes 1:1-5 –

6 “Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.”
– Johannes 1:6-9 –

New Kids Turbo – Anno 2010

New Kids Nitro – Anno 2011

Sin City : A Dame To Kill For – Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

10 “Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.”
– Johannes 1:10-13 –

How I Met Your Mother : Season 4 – Episode 11 : “Little Minnesota” – Barney’s Christmas Songs

Everybody Loves Raymond – “Debra Activates Ray’s Launch Sequence : Nice! We Usually Hang Ours On The Door!”

TQ – This Christmas – Anno 2017

Everybody Loves Raymond – “Corny Christmas Card Gratification : Is It Christmas Already?”

14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”
– Johannes 1:14 –

The Fresh Prince Of Bel-Air – “The Best Festive Fresh Prince Christmas Moments : Banks’ Residence, Have A Holly Jolly Christmas!”

TQ – Christmas In Compton : Little Drummer Boy – Anno 2015

Friends – “Every Christmas Episode” – Anno 1994-2004

TQ – Christmas In Compton : Please Come Home For Christmas – Anno 2015

The King Of Queens – “A Christmas Tree Quarrel : It’s Adorable!”

The King Of Queens – “Doug’s Outdated Christmas Gift : It Just Has To Warm Up!”

TQ – Christmas In Compton : Merry Christmas Baby – Anno 2015

Everybody Loves Raymond – Christmas With The Barones : “Ho Ho Hoooly Crap!”

Everybody Loves Raymond – “Ray’s Bedroom Christmas Gift For Debra : You Better Watch Out!”

TQ – Christmas In Compton : The Christmas Song (Merry Christmas To You) – Anno 2015

Two And A Half Men – “Santa’s Reindeer Ruin Christmas Caroling : Who Moved The Reindeer?”

Two And A Half Men – “Alan’s Over-The-Top ‘Jingle Bell Rock'”

TQ – Christmas In Compton : Christmas In Compton – Anno 2015

The Big Bang Theory – “Best Big Bang Holiday Moments : It’s No Wonder Suicide Rates Skyrocket This Time Of Year!”

Sela – Volheid Van Genade – Anno 2014

Eminem – Lose Yourself – Anno 2002

8 Mile – Anno 2002

15 “Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”
– Johannes 1:15-18 –

Opwekking 759 – Uw Genade Is Genoeg (Live)

Vrij Zijn TV : Wilkin Van De Kamp – Begin Je Week Met God : Aflevering 22 : “Gods Genade Zit Je Op De Hielen!”

Opwekking 820 – Feest Van Genade (Live)

32 “En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.
33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.”
– Johannes 1:32-34 –

Dick Pieterman – “Intimiteit Met God” – Anno 2016

44 “De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.
45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie.”
– Johannes 1:44-47 –

Evan Almighty – “ARK” – Anno 2007

48 “Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.
49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.
50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.
51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.”
– Johannes 1:48-52 –

Evan Almighty – Anno 2007

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Johnny Rep

Youp Van Het Hek – Wijnproeverijtje – Anno 2018 : “Met De Kennis Van Nu”

Hillsong Worship – New Wine – Anno 2018

Two And A Half Men – “The Best Of Charlie Harper (Part I) : Charlie’s Angels”

Timothy Keller – “Lord Of The Wine” – Anno 2006

Rivers & Robots – The Bridegroom – Anno 2012

Two And A Half Men – “The Best Of Charlie Harper (Part II) : How Much Did You Have To Drink Last Night?”

9 Juli 1994 – Cotton Bowl, Dallas – The XV FIFA World Cup 1994 USA : Quarter Final – Netherlands 2-3 Brazil – (Highlights)

9 Juli 1994 – Cotton Bowl, Dallas – The XV FIFA World Cup 1994 USA : Quarter Final – Netherlands 2-3 Brazil – (Full Match)

29 Juni 2014 – Estádio Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Sixteenth Final – Netherlands 2-1 Mexico – (Highlights)

29 Juni 2014 – Estádio Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Sixteenth Final – Netherlands 2-1 Mexico – (Full Match)

14 Januari 2021 – De Grolsch Veste, Enschede – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2020-2021 – FC Twente 1-3 AFC Ajax

AFC Ajax – “De 10 Klassiekergoals Van Klaas Jan Huntelaar” – Anno 2006-2008 & 2017-2021

AFC Ajax – Klaas-Jan Huntelaar : All His 158 Goals – Anno 2006-2008 & 2017-2021

AFC Ajax – Top 10 Goals : Klaas-Jan Huntelaar – Anno 2006-2008 & 2017-2021

9 “Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.
10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.”
– Johannes 2:9-11 –

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Jacob Lensky

Youp Van Het Hek – Altijd Dorst (Live @ Matthijs Gaat Door) – Anno 2021

Hillsong Worship – New Wine (Acoustic) – Anno 2018

Timothy Keller – “Sin As Slavery” – Anno 1996

Two And A Half Men – “Worst Hangovers : Never Again! Never Ever Ever Again!”

Rogue One : A Star Wars Story – Anno 2016

Lauren Daigle Featuring Chris Tomlin – Noel (Live)

16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”
– Johannes 3:16-17 –

TQ Featuring Tray Deee – One More Lick – Anno 1998

The Dark Knight Rises – Ultimate Trilogy Trailer – Anno 2005-2012

TQ Featuring Mystikal – Bad Man – Anno 2013

Batman Begins – “The Night Stalker : I’m Batman!” – Anno 2005

Spider-Man III – Anno 2007

Spider-Man : Far From Home – “The Night Monkey” – Anno 2019

Nakatomi – Children Of The Night – Anno 1996

18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.”
– Johannes 3:18-21 –

22 “Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte.
23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt,
24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.
26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem.
27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is.”
– Johannes 3:22-27

9 Juni 2008 – Stade De Suisse, Bern – The XIII EUFA European Championship 2008 Austria-Switzerland – Poule C, Match I – Netherland 3-0 Italy

06-07-2010 – Cape Town Stadium, Cape Town – The XIX FIFA World Cup 2010 South Africa – Semi Final – Uruguay 2-3 Netherlands

28 “U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden.
29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.”
– Johannes 3:28-29 –

Eredivisie Archief – Giovanni Van Bronckhorst : Best Moments, Goals & Highlights

Feyenoord – Ode Aan Giovanni Van Bronckhorst : “IN GIO WE TRUST” – Anno 2019

Maurits Jan Westhoven Featuring Merredith Van Der Pool – Meer Van U – Anno 2016

30 “Hij moet meer worden, maar ik minder.”
– Johannes 3:30 –

TQ Featuring Tray Deee – One More Lick – Anno 1998

The Dark Knight Rises – Ultimate Trilogy Trailer – Anno 2005-2012

TQ Featuring Mystikal – Bad Man – Anno 2013

Batman Begins – “The Night Stalker : I’m Batman!” – Anno 2005

31 “Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.
32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan.
33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is.
34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
– Johannes 3:31-36 –