Dagelijkse Dauw – Genesis

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Genesis I-XI

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Genesis XII-L

Genesis V

Genesis XII

Genesis XXII

Genesis XXIV

Genesis XXXIX

Moby – God Moving Over The Face Of The Waters – Anno 1995

Remme – The Moment – Anno 2021

Queen’s Park – EXCLUSIVE! First Ever International Highlights : Scotland vs. England – Anno 1872

TQ – Why? (Why Is Our One True Freedom Down In The Dirt?) – Anno 2019

British Pathé – Soccer International : Scotland Still Supreme – Anno 1926

British Pathé – Soccer International : Scotland Defeat England 5 -1 At Wembley – Anno 1928

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England At Ibrox Park, Glasgow – Anno 1928

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England In Association Football Match At Hampden Park – Anno 1935

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland At Wembley – Anno 1938

British Pathé – Scotland vs. England Soccer International At Glasgow – Anno 1939

British Pathé – Soccer International – Scotland vs. England – Anno 1940

British Pathé – Soccer International – England Beats Scotland 3-0 – Anno 1942

British Pathé – Soccer International : Scotland Hold England – Anno 1947

British Pathé – Soccer International : Scotland Outclass England – Anno 1949

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1951

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland At Wembley – Anno 1953

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland (Reel 1) – Anno 1954

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1955

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1957

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England – Anno 1960

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1961

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England At Hampden Park – Anno 1962

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1963

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England – Anno 1965

British Pathé – Soccer International : Scotland Beat England – Anno 1967

British Pathé – Soccer International : Scotland vs. England – Anno 1968

British Pathé – Soccer International : England vs. Scotland – Anno 1969

15 Juni 1996 – Wembley Stadium, London – The X UEFA EURO1996 England – Group A : Match II – Scotland 0-2 England

Scotland National Team – Classic Scotland Goals vs. England – Anno 2017

Scotland National Team – England vs. Scotland : The Auld Enemy Await – Anno 2021

18 Juni 2021 – Wembley Stadium, London – The XVI UEFA EURO2020 – Group D : Match II – England 0-0 Scotland

1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.”
– Genesis 1:1-4 –

Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds – Three Lions (Football’s Coming Home) – Anno 1996

Rod Stewart – Purple Heather – Anno 2020

Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds – Three Lions ’98 – Anno 1998

31 “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.”
– Genesis 1:31 –
1 “Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.”
– Genesis 2:1 –

Craig David – 7 Days – Anno 2000

2 “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”
– Genesis 2:2-3 –

Dick Pieterman – “De Twee Bomen – Deel I : De Twee Bomen” – Anno 2017

The XX – Intro (Long Version) – Anno 2009 (2020 Remastered)

Jungle Cruise – Anno 2021

Howard Shore – The White Tree (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

8 “Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.
9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.”
– Genesis 2:8-9 –

Maurits Jan Westhoven – Wat Is Liefde Waard – Anno 2012

Dick Pieterman – “De Twee Bomen – Deel II : De Twee Zonen” – Anno 2017

Youp Van Het Hek – Werken – Oudejaarsconference Anno 1989

2 Unlimited – Workaholic – Anno 1992

TQ – Daily – Anno 2000

Omroep PowNed – “Aarde Blijkt Toch Plat” – Anno 2 Juli 2016

DWDD – “Tafeldame Sophie Frankenmolen : The Flat Earth Society” – Anno 21 Februari 2019

Dick Pieterman – “Leren Onderscheiden Zonder Veroordeling” – Anno 17 September 2023

The Truman Show – Anno 1998

The Truman Show – “Somebody Help Me! I’m Being Spontaneous!” – Anno 1998

The Truman Show – “I Hereby Proclaim This Planet Trumania Of The Burbank Galaxy!” – Anno 1998

The Truman Show – “Let It Rain!” – Anno 1998

The Truman Show – “Thar She Blows!” – Anno 1998

Godzilla vs. Kong – “First 10 Minutes” Preview – Anno 2021

The Truman Show – “Truman Talks To The Creator” – Anno 1998

Edge Of Tomorrow – Anno 2014

Bloodshot – Anno 2020

Free Guy – Anno 2021

Free Guy – Anno 2021

17 “En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u
en u zult tot stof terugkeren.”
– Genesis 3:17-19 –

TQ – Daily (Instrumental) – Anno 2000

Spectre – “Overdue” TV Spot – Anno 2015

Timothy Keller – “Work And Rest” – Anno 2003

Youp Van Het Hek – Oudejaarsconference Anno 1989 : Part I

Youp Van Het Hek – Niemand Weet Hoe Laat Het Is – Oudejaarsconference Anno 2011 : “De Tweede Viool”

Youp Van Het Hek – Oudejaarsconference Anno 1989 : Part II

TQ – Daily (Greeny Radio Edit MIX)

6 “En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken?
7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.”
– Genesis 4:6-7 –

8 “En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde.”
– Genesis 4:8 –

10 “En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.”
– Genesis 4:10 –

11 “Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.
12 Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.”
– Genesis 4:11-12 –

16 “Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.”
– Genesis 4:16 –

17 “En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.”
– Genesis 4:17 –

18 “En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech.”
– Genesis 4:18 –

19 “Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.”
– Genesis 4:19 –

20 “Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden.”
– Genesis 4:20 –

21 “En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.”
– Genesis 4:21 –

22 “Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal Kaïn was Naëma.”
– Genesis 4:22 –

23 “En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!
24 Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.”
– Genesis 4:23-24 –

25 “En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth.* (*Seth betekent: zetting.) Want, zei zei, God heeft mij ander nageslacht gegeven* (*Letterlijk: gezet.) in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.”
– Genesis 4:25 –

26 “En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.”
– Genesis 4:26 –

1 “En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.”
– Genesis 6:1-2 –

5 ” En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
– Genesis 6:5 –

12 “En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.”
– Genesis 9:12-13 –

Becket – Anno 1964

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “An Encouraging Thought” – Anno 2001

Timothy Keller – “Real Security And The Call Of God” – Anno 2001

The Lord Of The Rings – “Ultimate Trilogy Trailer” – Anno 2001-2003

The Gospel Of John : The Life Of Jesus – Anno 2003

Howard Shore – “The Lord Of The Rings : Ultimate Trilogy Soundtrack” – Anno 2001-2003

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “The Black Rider” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “You Shall Not Pass!” – Anno 2001

Enya – May It Be (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Two Towers – “Through Fire And Water” – Anno 2002

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

The Lord Of The Rings : The Two Towers – Anno 2002

The Lord Of The Rings : The Two Towers – “Not Alone!” – Anno 2002

Howard Shore Featuring Emiliana Torrini – Long Ways To Go Yet (Gollum’s Song) (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Two Towers” – Anno 2002

Howard Shore – Flight From Edoras (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “Put Aside The Ranger! Become Who You Were Born To Be!” – Anno 2003

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – Anno 2003

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “I Am No Man!” – Anno 2003

Howard Shore Featuring Annie Lennox (Performing “Into The West”) – Days Of The Ring (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

Howard Shore – Bilbo’s Song (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

The Hobbit : An Unexpected Journey – “Misty Mountains” – Anno 2012

Richard Armitage – Misty Mountains (Original Motion Picture Soundtrack “The Hobbit : An Unexpected Journey”) – Anno 2012

The Hobbit : An Unexpected Journey – Anno 2012

The Fresh Prince Of Bel Air – Reunion Trailer – Anno 2020

Will Smith – How I Became The Fresh Prince Of Bel-Air – Anno 2018

The Fresh Prince Of Bel-Air – Theme Song – Anno 1990

LeAnn Rimes – Please Remember (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2000

Eredivisie Archief – “Best Moments, Goals & Highlights : Romário De Souza Faria” – Anno 1988-1993

PSV – FULL DOCU : “Alle Ballen Op Romário” – Anno 1988-1993

Andere Tijden Sport – “Samba In Eindhoven” – Anno 1988-1993

9 Juli 1994 – Cotton Bowl, Dallas – The XV FIFA World Cup 1994 USA : Quarter Final – Netherlands 2-3 Brazil – (Highlights)

2Unlimited – No Limit (Rap Version) – Anno 1993

9 Juli 1994 – Cotton Bowl, Dallas – The XV FIFA World Cup 1994 USA : Quarter Final – Netherlands 2-3 Brazil – (Full Match)

17 Juli 1994 – Rose Bowl, Pasadena – The XV FIFA World Cup Final 1994 USA Pasadena – Brasil 0-0 (Pen. 3-2) Italy – (Highlights)

LeAnn Rimes – Please Remember (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2000

ESPN NL – “De Mooiste Goals Van Ronaldo In De Eredivisie” – Anno 1994-1996

PSV – “Top 10 Goals : Ronaldo Luis Nazário De Lima”  – Anno 1994-1996

Andere Tijden Sport – “Ronaldo : De Eindhovense Jaren” – Anno 1994-1996

FIFA – 100 Great Brazilian Goals #22 : Ronaldo – Anno 1998

7 Juli 1998 – Stade Vélodrome, Marseille – The XVI FIFA World Cup 1998 France : Semi-Final – Brasil 1-1 (Pen. 4-2) Netherlands

FIFA – “What Went Wrong For Brazil At France 98?” – Anno 1998

FIFA – The Original Ronaldo : “O Fenomeno” – Anno 1994-2006

30 Juni 2002 – Nissan Stadium, Yokohama – The XVII FIFA World Cup Final 2002 Yokohama – Germany 0-2 Brasil – (Highlights)

FIFA – Ronaldo : All XV FIFA World Cup Goals – Anno 1994-2006

FIFA – Ronaldo Luis Nazario De Lima : Through The Years With Brazil – Anno 1994-2006

30 Juni 2002 – Nissan Stadium, Yokohama – The XVII FIFA World Cup Final 2002 Yokohama – Germany 0-2 Brasil – (Full Match)

Gloria Gaynor – I Will Survive (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1978

LeAnn Rimes – But I Do Love You (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2000

EMF – Unbelievable (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1990

The Calling – Wherever You Will Go (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2001

Def Leppard – Pour Some Sugar On Me (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1987

Lenny Kravitz – Fly Away (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1998

The Charlie Daniels Band – The Devil Went Down To Georgia (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1979

Third Eye Blind – Never Let You Go (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1999

INXS – Need You Tonight (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1987

Blondie – One Way Or Another (Live @ TopPop) (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1978

Lo Fidelity Allstars Featuring Pigeonhed – Battle Flag (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1998

LeAnn Rimes – The Right Kind Of Wrong (Live On Stageit) (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2020

Kid Rock – Cowboy (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1998

The Stray Cats – Rock This Town (Live) (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1982

Don Henley – All She Wants To Do Is Dance (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 1984

LeAnn Rimes – The Right Kind Of Wrong (Graham Stack Extended Mix) (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2018

LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2000

Coyote Ugly – Anno 2000

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

LeAnn Rimes – The Right Kind Of Wrong (Dave Audé Extended Mix) (Original Motion Picture Soundtrack “Coyote Ugly”) – Anno 2020

1 “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.”
– Genesis 12:1-4 –

The Fresh Prince Of Bel Air – I Put The Fresh Prince Mansion On Airbnb (House Tour) – Anno 2020

The Fresh Prince Of Bel Air – 10 Gems Of Wisdom From Uncle Phil – Anno 2020

The Fresh Prince Of Bel Air – Rest In Peace, Uncle Phil – Anno 2020

The Fresh Prince Of Bel Air – Top 10 Moments – Anno 1990-1996

The Fresh Prince Of Bel Air – What It’s Really Like To Reunite After 30 Years – Anno 2020

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “I Will Not Let The White City Fall!” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Two Towers – Anno 2002

Sin City : A Dame To Kill For – Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

The Spirit – “My City Screams” Teaser Trailer – Anno 2008

Timothy Keller – “Real Friendship And The Pleading Priest” – Anno 2001

The Spirit – Anno 2008

Christina Aquilera – Falling In Love Again (Can’t Help It) (Original Motion Picture Soundtrack “The Spirit”) – Anno 2008

23 “En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?
24 Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn
25 Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?
26 Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.”
– Genesis 18:23-26 –

Madonna – Frozen – Anno 1998

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

2 Brothers On The 4th Floor – Come Take My Hand – Anno 1995

7 “De HEERE, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezworen heeft: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven – die God zal Zijn engel voor u uit sturen, opdat u voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen.
8 Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij; breng mijn zoon echter niet daarheen terug.”
– Genesis 24:7-8 –

True Romance – Anno 1993

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Baby Driver – Anno 2017

20 “Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen.
21 De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet.”
– Genesis 24:20-21 –

The Hobbit : An Unexpected Journey – “It Has Been A Long Time” – Anno 2012

TQ – Been A Long Time – Anno 2000

Howard Shore – The Council Of Elrond (Featuring “Aniron”) (“Aragorn & Arwen” Theme) (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – Anno 2001

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Howard Shore – Evenstar (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Two Towers”) – Anno 2002

The Lord Of The Rings : The Two Towers – Anno 2002

Howard Shore – Breath Of Life (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Two Towers”) – Anno 2002

Howard Shore Featuring Renée Fleming – The Grace of Undómiel (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – Anno 2003

62 “Izak kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roï; hij woonde namelijk in het Zuiderland.
63 Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan.
64 Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden.
65 Zij zei tegen de dienaar: Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: Dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich.”
– Genesis 24:62-65 –

Dick Pieterman – “De Openbaring Van De Schat” – Anno 2011

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “I Will Not Let The White City Fall!” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Two Towers – Anno 2002

Howard Shore Featuring Billy Boyd (Performing “The Edge Of Night”) – The Sacrifice Of Faramir (Original Motion Picture Soundtrack “The Lord Of The Rings : The Return Of The King”) – Anno 2003

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – Anno 2003

24 “Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was,* (*Letterlijk: haar dagen om te baren voorbij waren.) zie, er was een tweeling in haar schoot.
25 De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.* (*De naam Ezau kan in verband gebracht worden met het Hebreeuwse woord voor ‘haar’.)
26 Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob.* (*De naam Jakob wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor ‘hiel’.) Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.
27 Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde.
28 Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at;* (*Letterlijk: want het wildbraad was naar zijn mond.) Rebekka daarentegen had Jakob lief.”
– Genesis 25:24-28 –

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Mathias Pogba

Timothy Keller – “Does God Control Everything?” – Anno 2007

22 “Ruben zei ook tegen hen: Vergiet geen bloed; gooi hem in deze put die in de woestijn is, en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen.
23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg,
24 en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in.”
– Genesis 37:22-24 –

Dick Pieterman – “Jezus Leren Kennen” – Anno 2013

Jurassic World – “Run!” TV Spot – Anno 2015

Joseph Prince – “Experience Victory Over Sexual Immorality” – Anno 2015

Jurassic World – “Run!” – Anno 2015

Joseph : King Of Dreams – “Potiphar’s Wife” – Anno 2000

Jurassic World : Fallen Kingdom – “Run” Teaser Trailer – Anno 2018

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

10 “En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn,
11 dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was,
12 dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten.”
– Genesis 39:10-12 –

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – “Fly, You Fools!” – Anno 2001

Joseph Prince – “How To Overcome Lust And Temptation” – Anno 2016

Joseph : King Of Dreams – Anno 2000