Dagelijkse Dauw – I Johannes III

The Bible Project : Read Scripture – Overview : I-II-III John

Yusuf / Cat Stevens – Father & Son (Original Motion Picture Soundtrack “Guardians Of The Galaxy Vol. 2”) – Anno 1970

How I Met Your Mother : Season 1 – Episode 3 : “The Sweet Taste Of Liberty” – “Look, Our Forefathers Died For The Pursuit Of Happiness, Okay? Not For The Sit Around And Wait Of Happiness! Now, If You Want, You Can Go To The Same Bar, Drink The Same Beer, Talk To The Same People Every Day, Or You Can Lick The Liberty Bell! You Can Grab Life By The Crack And Lick The Crap Out Of It!”

Timothy Keller – “The Search For Happyness” – Anno 1993

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

1 “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.”
– 1 Johannes 3:1-2 –

Dick Pieterman – “Identiteit In God” – Anno 2015

TQ – Change (Intro) – Anno 1998

Jurassic World – “Run!” TV Spot – Anno 2015

Maurits Jan Westhoven Featuring Robert Van Rijn – De Vraag Van Vandaag (“Dood Of Leven?”) – Anno 2012

Trainspotting – “Choose Life!” – Anno 1996

Inception – “Arm Your Mind” TV Spot – Anno 2010

17 “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”
– Efeze 6:17-18 –

TQ Featuring Baby – Dirty Home – Anno 2000

American Pie : Reunion – “A Babysitter’s Job Never Ends” – Anno 2012

TQ – Get That – Anno 2000

Lucas Eli – Verleidingen – Anno 2017

Spider-Man 3 – “I Come Before You Today, Humbled And Humiliated” – Anno 2007

Spider-Man : Far From Home – “The Night Monkey” – Anno 2019

9 “Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet,
10 maar als iemand ’s nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is.”
– Johannes 11:9-10 –

Goldeneye – “That Depends On Your Definition Of Safe Sex” – Anno 1995

Maurits Jan Westhoven Featuring Christianna Holwerda-Bolt – Geestelijke Bolwerken – Anno 2016

Quantum Of Solace – “You Was Supposed To Shoot Her!” – Anno 2008

TQ – Temptation – Anno 2019

Joseph Prince – “Why Temptation Has No Hold On You” – Anno 2020

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

Casino Royale – “I’ve Got A Little Itch Down There, Would You Mind?” – Anno 2006

12 “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”
– Johannes 8:12 –

Grown Ups – “I Hope That Car Never Gets Fixed!” – Anno 2010

Jurassic World – “Run!” – Anno 2015

Joseph Prince – “Experience Victory Over Sexual Immorality” – Anno 2015

Grown Ups 2 – “I Want To Arrest Her For Disturbing The Peace, In My Pants!” – Anno 2013

Jurassic World : Fallen Kingdom – “Run” Teaser Trailer – Anno 2018

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

17 “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”
– Efeze 6:17-18 –

3 “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”
– 1 Johannes 3:3-9 –

19 “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
– Deuteronomium 30:19 –

Kanye West Featuring Clipse & Kenny G – Use This Gospel – Anno 2019

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Ernst Van De Zaak – 180 Graden – Anno 2010

Lucas Eli  Featuring Shock Elias & YNS – Achter Me – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Timothy Keller – “Sexuality And Christian Hope” – Anno 2004

Sticks & Big2 – Waar Wacht Je Op?! – Anno 2015

Kanye West – Follow God – Anno 2019

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013

Joseph Prince – “How To Overcome Lust And Temptation” – Anno 2016

Kanye West – Closed On Sunday (“Jezebel Don’t Even Stand A Chance!”) – Anno 2019

T2 Trainspotting – “Choose Life” – Anno 2017

Jurassic Park / Jurassic World – “Run Compilation” – Anno 2017

Lucas Eli – Veranderingen – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven – Niet Janken, Maar Danken (Intro) – Anno 2015

TQ – Come Again (Interlude) – Anno 2000

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

18 “Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.
21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.”
– 1 Johannes 3:18-22 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016