Simson – Deel I – Nazireeër Als Nageslacht

Man Of Steal – “In Time” Teaser Trailer – Anno 2013

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 21 : “The Vegas Renormalization” – “What’s Wrong Superman? Locked Out Of Your Big Ice Thingy?”

Zack Snyder’s Justice League – Trilogy Trailer – Anno 2021

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 2 : “The Big Bran Hypothesis” – “Lois Lane Is Falling. Accelerating At An Initial Rate Of 32 Feet Per Second Per Second. Superman Swoops Down To Safe Her By Reaching Out Two Arms Of Steel. Miss Lane, Who Is Now Traveling At Approximately 120 Miles An Hour, Hits Them And Is Immediately Sliced Into Three Equal Pieces”

Man Of Steel – “Superman’s First Flight : In Time” – Anno 2013

Man Of Steel – Anno 2013

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 2 : “The Big Bran Hypothesis” – “Well, We Don’t Have A Dolly, Or Lifting Belts, Or Any Measurable Upper-Body Strength”

9 “En God verhoorde de stem van Manoach, en de Engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man Manoach niet bij haar was.”
10 Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij zei tegen hem: Zie, de Man Die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen.”
– Richteren 13:9-10 –

19 “Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer, en offerde dit op de rots aan de HEERE. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de Engel iets uitzonderlijks.
20 Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de Engel van de HEERE opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde.”
– Richteren 13:19-20 –

21 “En de Engel van de HEERE verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een Engel van de HEERE was geweest.
22 En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien.
23 Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de HEERE behaagd had ons te doden, had Hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen.”
– Richteren 13:21-23 –

Aladdin – Anno 1992

Walt Disney : Sing-A-Long – Aladdin : Friend Like Me (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 1992

Aladdin – Anno 2019

Will Smith – Friend Like Me (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 2019

TQ – I Wish – Anno 2013

Man Of Steel – Anno 2013

Batman v Superman : Dawn Of Justice – “Bruce Wayne Meets Clark Kent” – Anno 2016

Batman v Superman : Dawn Of Justice – Anno 2016

Batman v Superman : Dawn Of Justice – “The Ultimate Fight : Man v God” – Anno 2016

Hulk – “Gamma Accident” – Anno 2003

Hulk – “Teaser Trailer” – Anno 2003

Hulk – “The Hulk Is Born” – Anno 2003

Danny Elfman – Main Titles (Original Motion Picture Soundtrack “Hulk”) – Anno 2003

24 “Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de HEERE zegende hem.
25 En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol.”
– Genesis 13:24 –

Friends : Season 2 – Episode 11 : “The One With The Lesbian Wedding” – “It Just Seems So Futile, You Know? All These Woman And… Nothing! I Feel Like Superman Without My Powers, You Know? I Have The Cape And Yet I Cannot Fly!”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 11 : “The Bath Item Gift Hypothesis” – “Your Argument Is Lacking In All Scientific Merit. And It Is Well-Established Superman Cleans His Uniform By Flying Into Earth’s Yellow Sun Which Incinerates Any Contaminant Matter And Leaves The Invulnerable Kryptonian Fabric Unharmed And Daisy Fresh”

Samson : Pinpointing The Traps And Pitfalls For The Man In Your Home – Part I : Judges 13-14