Salomo – Onreinheid Omhelst Occultisme

Lou Bega – Mambo No. 5 – Anno 1999

5 “Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.”
– Psalm 40:5 –

The Last Reformation : The Life – Anno 2018

Def Rhymz – Doekoe – Anno 2001

1 “Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen,
2 uit de volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had gezegd: U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde.
3 Hij had zevenhonderd vrouwen – vorstinnen – en driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken.”
– 1 Koningen 11:1-3 –

4 “Het was in de tijd van Salomo’s ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader David,”
– 1 Koningen 11:4 –

5 “want Salomo ging achter Astoreth aan, de God van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.”
– 1 Koningen 11:5 –

6 “Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de HEERE: hij volhardde er niet in de HEERE na te volgen, zoals zijn vader David.”
– 1 Koningen 11:6 –

“Moloch” – William Blake

“The Flight Of Moloch” – William Blake

7 “Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.
8 Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten.”
– 1 Koningen 11:7-8 –

9 “Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken.”
– 1 Koningen 11:9 –

10 “Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de HEERE geboden had.”
– 1 Koningen 11:10 –

11 “Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven.”
– 1 Koningen 11:11 –

12 “In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren.
13 Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.”
– 1 Koningen 11:12-13 –

Will Smith – Gettin’ Jiggy With It – Anno 1997

Bruno Mars – Locked Out Of Heaven – Anno 2012

” column_min_width=”[object Object]” column_spacing=”[object Object]” rule_style=”[object Object]” rule_size=”[object Object]” rule_color=”[object Object]” hide_on_mobile=”[object Object]” class=”[object Object]” id=”[object Object]”][object Object]

Flo Rida – Whistle – Anno 2012

Pitbull Featuring John Ryan – Fireball – Anno 2014

Snoop Dogg Featuring Pharrell Williams & Uncle Charlie Wilson – Beautiful – Anno 2002

Sin City : A Dame To Kill For – Anno 2014

Lionel Messi – “The Goat” – Anno 2019

Titanic – Anno 1997

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 4 : “The Hot Troll Deviation” – “Howard, Do You Have Latent Homosexual Tendencies?”

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 11 : “The Maternal Congruence” – “So, Howard, Have You And Rajesh Finally Summoned The Courage To Express Your Latent Homosexual Feelings Towards One Another?”

Ducktales The Movie : Treasure Of The Lost Lamp – Anno 1990

Ducktales : Season 1 – Anno 2017

Ducktales : Season 1 – Anno 2017

Ducktales : Season 2 – Anno 2018

Sin City : A Dame To Kill For – “Something’s Wrong. I’m Outta Here” – Anno 2014

Aladdin – Anno 2019

9 “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”
– 1 Korinthe 6:9-10 –

11 “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”
– 1 Korinthe 6:11 –

12 “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.
13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.”
– 1 Korinthe 6:12-13 –

14 “En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.”
– 1 Korinthe 6:14 –

15 “Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!”
– 1 Korinthe 6:15 –

16 “Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn”
– 1 Korinthe 6:16 –

17 “Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.”
– 1 Korinthe 6:17 –

The Big Bang Theory : Season 6 – Episode 1 : “The Date Night Variable” – “The Sun, The Waves, The Beautiful Bodies Tanned And Glistening With Sweat”

Sisqo – Thong Song – Anno 1999

18 “Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.”
– 1 Korinthe 6:18 –

19 “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”
– 1 Korinthe 6:19-20 –

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 2 : “The Codpiece Topology” – “I’m Very Skilled At Postponing Intercourse”

Timothy Keller – “Sexuality And Christian Hope”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 2 : “The Codpiece Topology” – “Love Trumps Hate”

“Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

Britney Spears – I ‘m A Slave For You – Anno 2001

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “Well, When Someone Looks At Your Dating Profile, The First Thing They See Is Your Picture. I Just Want To Make Sure You Look Fun And Full Of Life And Not Like A Body They Just Pulled Out Of The River”

TQ – I Get Around – Anno 1998

TQ – Wett – Anno 2010

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “Attention All Shoppers : My Business Is Open For Business!”

Timothy Keller – “Love And Lust”

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “I Was Wrong. This Is Worse”

Christina Aguilera Featuring Redman – Dirrty – Anno 2002

Friends – Season 2 : Episode 17 – “Baywatch”

Baywatch – Theme Song (Remastered)

Baywatch – Anno 2017

Sunblock – I’ll Be Ready – Anno 2006

14 “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?”
– 2 Korinthe 6:14 –

15 “En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?”
– 2 Korinthe 6:15 –

16 “Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.”
– 2 Korinthe 6:16 –

17 “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,”
– 2 Korinthe 6:17 –

Will Smith – Just The Two Of Us – Anno 1997

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

18 “en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.”
– 2 Korinthe 6:18 –

1 “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.”
– 2 Korinthe 7:1 –

TQ – Temptation

The Spirit – Anno 2008

Timothy Keller – “Dating A Non-Christian?”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 2 : “The Cooper-Nowitzky Theorem” – “Be My Yoko Ono”

Backstreet Boys – Larger Than Life  – Anno 1999

Timothy Keller – “A World Of Idols”

22 “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”
– Jakobus 1:22 –