Hartsgesteldheid Tot Herstel – Deel IV – Heil Tot Heling

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek Ruth (Deel I – Deel IV)”

Craig David – 7 Days – Anno 2000

8 “Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.”
– Psalm 71:8 –

Des’ree – I’m Kissing You – Anno 1997

The King Of Queens : Season 1 – Episode 13 : “Best Man” – “Carrie And Doug Go To A Wedding”

A View To A Kill – “Congratulations!” – Anno 1985

1 “Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten.
2 En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en zei: Gaat u hier zitten. En zij gingen zitten.”
– Ruth 4:1-2 –

3 “Toen zei hij tegen de losser: Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht.
4 En ík heb gezegd: Ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen: Koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal het lossen.
5 Maar Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden.
6 “Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen.”
– Ruth 4:3-6 –

The Opposites Featuring Sef – Me Nikes – Anno 2007

Booming Support – Rode Schoentjes – Anno 1991

The Opposites Featuring Michael Jackson – Me Nikes/Billy Jean

7 “Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit diende als bewijs in Israël.
8 Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit.
9 Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is.
10 Daarbij neem* (*Letterlijk: koop.) ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen.”
– Ruth 4:7-10 –

11 “En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem.
12 En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal.”
– Ruth 4:11-12 –

The Rembrandts – I’ll Be There For You (Original Soundtrack “Friends”) – Anno 1995

The King Of Queens : Season 9 – Episode 12 : “China Syndrome – Part II” – Final Episode Ending Song : “Thanks For The Ride”

The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 Miles) – (Original Soundtrack “How I Met Your Mother”) – Anno 1988

13 “Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde.
– Ruth 4:13 –

Licence To Kill – “Plane Heist” – Anno 1989

14 “Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël!”
– Ruth 4:14 –

On Her Majesty’s Secret Service – “Bond And Tracy’s Wedding” – Anno 1969

15 “Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen.”
– Ruth 4:15 –

16 “En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster.
17 En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David.”
– Ruth 4:16-17 –

18 “Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron,
19 Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab,
20 Amminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma,
21 Salma verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed,
22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.”
– Ruth 4:18-22 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 11 : “The Celebration Reverberation” – “Let’s Go Jump For A Bit, And Then Find A Bedroom To Have Coïtus In”

American Wedding – Anno 2003

The King Of Queens : Season 9 – Episode 12 : “China Syndrome : Part I” – “Arthur Is Getting Married : Well, Than We’re Halfway There”

Live And Let Die – “Wedding Boat Crash” – Anno 1973

The King Of Queens : Season 9 – Episode 12 : “China Syndrome : Part I” – “Arthur Is Getting Married : I’ve Ordered Chinese Before, But Never A Baby”

Graham Coxon – White Wedding – “The End Of The F***ing World” Soundtrack Anno 2019

22 “Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.”
– Spreuken 18:22 –

Craig David – When You Know What Love Is – Anno 2019

Everybody Loves Raymond – “Ray & Debra : A Love Story”

Dedicated To Charlotte

12 “De HEERE had Salomo wijsheid gegeven, zoals Hij tot hem gesproken had. Er was vrede tussen Hiram en Salomo, en zij sloten een verbond met elkaar.”
– 1 Koningen 5:12 –

The End Of The F***ing World – Season 1 – Anno 2017

4 “De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.”
– 1 Korinthe 13:4-8 –

“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.”
– Hebreeën 12:15 –

The End Of The F***ing World – Season 2 – Anno 2019

12 “De HEERE had Salomo wijsheid gegeven, zoals Hij tot hem gesproken had. Er was vrede tussen Hiram en Salomo, en zij sloten een verbond met elkaar.”
– 1 Koningen 5:12 –

The End Of The F***ing World – Soundtrack Season 1 – Anno 2017

Craig David – Last Night – Anno 2000

8 “Alle dingen zijn zo vermoeiend,
dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

Craig David – Heartline – Anno 2017

Everybody Loves Raymond – “10 Times Marie Had No Boundaries”

6 “Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had.”
– Ruth 3:6 –

Steve Miller Band – Jungle Love – Anno 1977 (Remastered Anno 2017)

Everybody Loves Raymond : Season 6 – Episode 14 : “Snow Day” – “Oh My God, Yes, Yes, I Love This Song!”

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 2 – Episode 6 : “Guess Who’s Coming To Marry?” – “Since She’s Got Jungle Fever, He’s Got Jungle Fever, They’ve Got Jungle Fever, We’re In Love!”

Everybody Loves Raymond : Season 7 – Episode 25 : “Robert’s Wedding – Part II” – “A little Less Conversation, A Little More Action, Please!”

Junkie XL & Elvis Presley – A Little Less Conversation – Anno 2002

Craig David – Going On – Anno 2018

Craig David – Love Me Like It’s Yesterday – Anno 2018

The Big Bang Theory : Season 12 – Episode 5 : “The Planetarium Collision” – “And You’re Coming To Me For Advice? I Upset My Wife Every Time I Woke Up In The Morning”

Craig David – Focus – Anno 2018

Focus – Anno 2015

Egma – Never Gonna Loose Your Love (Club Mix) – Anno 1993

2 Brothers On The 4th Floor – Never Alone – Anno 1993

Boobytrax – Don’t Go – Anno 1993

Turn Up The Bass – Mega Mix Anno 1993

U2 – Beautiful Day – Anno 2000

Ronan Keating – Life Is A Rollercoaster – Anno 2000

Melanie C – I Turn To You – Anno 2000

*NSYNC – I’ll Never Stop – Anno 2000

Backstreet Boys – The One – Anno 2000

Eric Prydz – Call On Me – Anno 2004

Beyoncé Featuring Jay Z – Crazy In Love – Anno 2003

Leann Rimes – But I Do Love You – Anno 2000 – (“Coyote Ugly” Soundtrack)

Tracy Chapman – Wedding Song – Anno 2000

Everybody Loves Raymond : Season 8 – Episode 4 : “Misery Loves Company” – “And Now … We’re Waiting For Dead”

The Good Christian Music Blog : Cass – Worth Fighting For

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 13 : “The Love Car Displacement” – “O My God, I’m Crying Already!”

Revolutionary Road – Anno 2008

Youp Van Het Hek – Liegen Liefste – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Het Is Liegen Of Sterven”

1 “Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.”
– Jesaja 53:1-3 –

The Book Of Ruth – Part V : “The God Of Wisdom”
(Redemption Church Delray Beach – Pastor Daniel Williams)

The Book Of Ruth – Part VI : “The God Of Hope”
(Redemption Church Delray Beach – Pastor Daniel Williams)