Hartsgesteldheid Tot Herstel – Deel II – Heimwee Tot Hoop

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek Ruth (Deel I – Deel IV)”

Des’ree – Life – Anno 1998

1 “Ik zal zingen van goedertierenheid en recht, voor U zal ik psalmen zingen, HEERE.
2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. Wanneer zult U tot mij komen? Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart.
3 Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen.
Ik haat wat de afvalligen doen,
hun daden zullen zich niet aan mij hechten.”
– Psalm 101:1-3

The Good Christian Music Blog : Tina Boonstra – I Think I See You Now

Ducktales – Theme Song Anno 2017

Spectre – Anno 2015

1 “Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man,* (*Letterlijk: een man, een held van vermogen.) uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz.”
– Ruth 2:1 –

2 “Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter.
3 Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was.”
– Ruth 2:2-3 –

4 “En zie, Boaz kwam uit Bethlehem, en zei tegen de maaiers: De HEERE zij met u! En zij zeiden tegen hem: De HEERE zegene u!”
– Ruth 2:4 –

How I Met Your Mother – Season 1 : Episode 1 – “Pilot” – “It Was Like Something From An Old Movie, Where The Sailor Sees The Girl Across The Crowded Dance Floor, Turns To His Buddy And Says “See That Girl? I’m Gonna Marry Her Someday!””

5 “Daarop zei Boaz tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was: Wie behoort deze jonge vrouw toe?
6 De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: Dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab.
7 Zij zei: Laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnen gezeten.”
– Ruth 2:5-7 –

8 “Toen zei Boaz tegen Ruth: U hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken.”
– Ruth 2:8 –

9 “Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aan gaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen.”
– Ruth 2:9 –

10 “Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?”
– Ruth 2:10 –

11 “Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen* (*Letterlijk: gisteren en eergisteren.) niet kende.
12 Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.
13 En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen.”
– Ruth 2:11-13 –

The King Of Queens : Season 9 – Episode 12 : “China Syndrome – Part II” – Final Episode Ending Song : “Thanks For The Ride”

Everybody Loves Raymond – “The Angry Family”

The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 Miles) – (“How I Met Your Mother” Soundtrack) – Anno 1988

The Big Bang Theory : Season 12 – Episode 24 : “The Stockholm Syndrome” – “Final Episode Ending Song : That Al Started With A Big Bang”

14 “Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar: Kom er hier bij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over.”
– Ruth 2:14 –

15 “Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig.
16 Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet.”
– Ruth 2:15-16 –

17 “Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een efa* (*Een efa is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter.) gerst.”
– Ruth 2:17 –

18 “En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had,* (*Letterlijk: van haar verzadiging.) en gaf het haar.
19 Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: Waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei: De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz.”
– Ruth 2:18-19 –

20 “Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers.”
– Ruth 2:20 –

21 “En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien heeft hij tegen mij gezegd: U moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn.
22 Naomi zei tegen haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastigvallen.
23 Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.”
– Ruth 2:21-23 –

Everybody Loves Raymond – “The Best Of Ray Barone”

Dedicated To Charlotte

Craig David Featuring GoldLink – Live In The Moment (Live @ Electric Brixton Anno 2018)

Craig David – Reload – Anno 2018

TQ – Bounce Rock Step – Anno 2009

Craig David – Somebody Like Me – Anno 2018

8 “Alle dingen zijn zo vermoeiend,
dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

Destiny’s Child – Say My Name – Anno 2001

TQ – Cold – Anno 2009

Destiny’s Child – Say My Name (Cyril Hahn Remix)

TQ – Girl – Anno 2009

Craig David – Talk To Me – Anno 2018

Craig David – Fill Me In – Anno 2000

TQ – Dope Man – Anno 2009

Craig David – When You Know What Love Is – Anno 2019

TQ – S.E.X.Y. – Anno 2008

The Big Bang Theory : Season 12 – Episode 10 : The VCR Illumination” – “It’s Fine. I Don’t Need To Be A Member Of The Most Elite Magical Society On The Face Of The Earth”

Craig David Featuring Yxng Bane – Magic – Anno 2018

Craig David – Talk To Me (Part II) – Anno 2018

TQ – Good Night – Anno 2017

Robin S – Luv For Luv – Anno 1993

Essence – Dreams – Anno 1993

Jenny B – Wanna Get Your Love – Anno 1993

Robin S – Show Me Love – Anno 1993

Bizarre Inc – I’m Gonna Get You – Anno 1993

Sub Sub Featuring Melanie Williams – Ain’t No Love (Ain’t No Use) – Anno 1993

Clarence Milton Bekker – Send Me An Angel – Anno 1993

Turn Up The Bass – Mega Mix Anno 1993

The Original – I Luv U Baby – Anno 1995

Strike – U Sure Do – Anno 1995

Turn Up The Bass – Mega Mix Anno 1995

Ultimate Kaos – Casanova – Anno 1998

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 3 : “The Fuzzy Boots Corollary” – “Is The Sex Starting Now?”

Jennifer Paige – Crush – Anno 1998

Solid Harmonie – I Want You To Want Me – Anno 1998

Madonna – Frozen – Anno 1998

Solid Harmonie – I’ll Be There For You – Anno 1998

Total Touch – Love Me In Slow Motion – Anno 1998

A+ – Enjoy Yourself – Anno 1999

Britney Spears – Baby One More Time – Anno 1999

Britney Spears – Sometimes – Anno 1998

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 18 : “The Gates Excitation” – “I Just Need You To Tell Me The Truth. This Is Driving Me Crazy”

Britney Spears – Crazy – Anno 1999

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 13 : “The Bat Jar Conjecture” – “Penny’s Pop Quiz”

Christina Aguilera – Genie In A Bottle – Anno 1999

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 17 : “The Tangerine Factor” – “Opening The Box”

Liquido – Narcotic – Anno 1999

Kim Lukas – All I Really Want – Anno 1999

Five – Keep On Movin’ – Anno 1999

Aaliyah – Try Again – Anno 2000

Janet Jackson – Doesn’t Really Matter – Anno 2000

The Corrs – Radio – Anno 2000

The Corrs – Breathless – Anno 2000

Nelly Featuring Kelly Rowland – Dilemma – Anno 2002

Kanye West Featuring Jamie Foxx – Gold Digger – Anno 2005

Wyclef Jean Featuring Akon, Lil Wayne & Niia – Sweetest Girl (Dollar Bill) – Anno 2007

Timbaland Featuring Keri Hilson, D.O.E. & Sebastian – The Way I Are – Anno 2007

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 1 : “The Bad Fish Paradigm” – “I Will Absolutely Die Of Embarrassment”

The Good Christian Music Blog : Cass Featuring Blake Young – Don’t Look Down

The Book Of Ruth – Part II : “The God Of Provision”
(Redemption Church Delray Beach – Pastor Daniel Williams)

The Book Of Ruth – Part III : “The God That Guides”
(Redemption Church Delray Beach – Pastor Daniel Williams)