Hartsgesteldheid tot Herstel – Deel I – Hartsgesteldheid Tot Heimwee

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek Ruth (Deel I – Deel IV)”

Des’ree – Crazy Maze – Anno 1994

6 “Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land.
7 Verhoor mij spoedig, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.”
– Psalm 143:6-7 –

The Good Christian Music Blog : Tina Boonstra – Prodigal

Everybody Loves Raymond – “Ray’s Brutally Honest Family Picture”

1 “In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.”
– Ruth 1:1 –

Everybody Loves Raymond – “The Angry Family”

2 “De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar.”
– Ruth 1:2 –

3 “Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar twee zonen.
4 Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar ongeveer tien jaar.”
– Ruth 1:3-4 –

5 “En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.
6 Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven.”
– Ruth 1:5-6 –

7 “Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda,
8 zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij.
9 Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen.* (*Letterlijk: verhieven zij hun stem en huilden; zie ook vers 14.)”
– Ruth 1:7-9 –

10 En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk.
11 Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden?
12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren,
13 zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.”
– Ruth 1:10-13 –

14 “Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.
15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar het volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.”
– Ruth 1:14-15 –

16 “Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.”
– Ruth 1:16-17 –

18 “Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken.”
– Ruth 1:18 –

19 “Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen zeiden: Is dit Naomi?”
– Ruth 1:19 –

20 “Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.
21 Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?”
– Ruth 1:20-21 –

22 “Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.”
– Ruth 1:22 –

Dedicated To Charlotte

“De HEERE had Salomo wijsheid gegeven, zoals Hij tot hem gesproken had. Er was vrede tussen Hiram en Salomo, en zij sloten een verbond met elkaar.”
– 1 Koningen 5:12 –

The Book Of Eli – “How Can You Mend A Broken Heart?” – Anno 2010

22 “Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.”
– Ruth 1:22 –

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

45 “Ik zal wandelen op ruime baan,
omdat ik Uw bevelen gezocht heb.”
– Psalm 119:45 –

Opwekking 778 – Hoe Lang, O Heer?

2 “Hoelang nogHEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

19 “Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte,
want U hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is aan U gelijk?
20 U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien,
U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken
uit de diepe wateren van de aarde.
21 U zult mijn aanzien vergroten
en mij omringen met Uw troost.”
– Psalm 71:19-21 –

Timothy Keller – “Praying Our Tears”

Everybody Loves Raymond – “The Best Of Frank Barone”

Everybody Loves Raymond – “The Best Of Marie Barone”

Puff Daddy Featuring Faith Evans & 112 – I’ll Be Missing You – Anno 1997

TQ – Better Days – Anno 1998

R. Kelly – If I Could Turn Back The Hands Of Time – Anno 1998

Aqua – Turn Back Time – Anno 1998

Sweetbox – Everything’s Gonna Be Alright – Anno 1998

Janet Jackson – Together Again – Anno 1998

R. Kelly – I Believe I Can Fly – Anno 1998

Céline Dion – That’s The Way It Is – Anno 1999

R. Kelly – I Wish – Anno 2000

The Opposites Featuring Trijntje Oosterhuis – Brief Aan Jou – Anno 2010

The Opposites Featuring Rowwen Heze – Neus Omhoog – Anno 2011

Craig David – Love Will Come Around – Anno 2018

8 “Alle dingen zijn zo vermoeiend,
dat niemand het kan uitspreken.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
het oor wordt niet vol van horen.”
– Prediker 1:8 –

Collateral Beauty – Anno 2016

The Good Christian Music Blog : Kaleb Mitchell Featuring HXLY KXSS – End Of The Earth

Rivers & Robots – Home – Anno 2016

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 4 : “The Raiders Minimization” – “Or, You Know, We Could Get Take-Out And Watch The Blu-Ray Extended Version Of The Hobbit Movie With Commentary Track”

Ed Sheeran – I See Fire – Anno 2013

The Hobbit : An Unexpected Journey – Anno 2012

Timothy Keller – “The Longing For Home”

The Hobbit : The Desolation Of Smaug – Anno 2013

The Hobbit : The Battle Of The Five Armies – Anno 2014

2Pac Featuring The Notorious B.I.G., DMX & Ed Sheeran – I See Fire (DJ Shota Remix)

The Big Bang Theory : Season 6 – Episode 23 : “The Love Spell Potential” – “The Dragon Falls From The Sky, Crashing Into The Volcano”

Lucas & Steve x Deepend – Long Way Home – Anno 2019

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne, Chris Color & FerdiBryan – Onderweg – Anno 2017

The Book Of Ruth – Part I : “The God Of Comfort”
(Redemption Church Delray Beach – Pastor Daniel Williams)