Psalm 91 – Gods Bescherming In Gevaren : “Veilige Vesting”

Piano Message – Psalm 93 : “The Lord Yahweh Reigns”

Lauren Daigle – Under Your Wings – Anno 2018

1 “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.”
– Psalm 91:1-4 –

Timothy Keller – Psalm 91 Meditation : “Trusting God In Difficult Times” – Anno 2020

Piano Message – Psalm 91 : “Over-Flow”

1 “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.”
– Psalm 91:1-4 –

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain

5 “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.”
– Psalm 91:5-6 –

300 – Anno 2006

300 : Rise Of An Empire – Anno 2014

7 “Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.”
– Psalm 91:7-8 –

9 “Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10 Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.”
– Psalm 91:9-10 –

11 “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.”
– Psalm 91:11-12 –

13 “Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.”
– Psalm 91:13 –

14 “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.”
– Psalm 91:14-16 –