Psalm 1

Pharrell Williams – Happy – Anno 2013

13 “Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.”
– Johannes 17:13 –

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

1 “Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”
– Psalm 1:1-2 –

3 “Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.”
– Psalm 1:3

4 “Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.”
– Psalm 1:4-6 –

Timothy Keller – “The Search For Happiness”

Timothy Keller – “A Christian’s Happiness”

HAPPY! – Season 1 – Anno 2018

HAPPY! – Season 2 – Anno 2019

Bobby McFerrin – Don’t Worry, Be Happy – Anno 1988

Chill Masters : Henri Pfr & Ofenbach – Don’t Worry, Be Happy

Don’t Worry, Be Happy (Summer Deep House Mix By LCAW)