Noah – Deel IV – Teken Ter Trouw : Boog Bewijst Behoud

DJ Paul Elstak – Rainbow In The Sky – Anno 1995 – (New Kids Turbo Soundtrack)

29 “Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken.
30 Alle groten* (*Letterlijk: vetten.) der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.
31 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de HEERE toegeschreven worden tot in generaties.”
– Psalm 22:29-31 –

I Am Legend – Anno 2007

1 “Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!”
– Genesis 9:1 –

American Psycho – “Feed Me A Stray Cat” – Anno 2000

Youp Van Het Hek – Dierenliefde – Anno 1994 : “Ergens In De Verte”

How I Met Your Mother : Season 5 – Episode 15 : “Rabbit Or Duck” – “Ducks Are Good, Rabbits Are Bad!”

Youp Van Het Hek – Keukentafelfilosofie Over #MeToo, Dieren En De Hemel – Oudejaarsconference Anno 2017 : “Een Vloek En Een Zucht”

Ronald Goedemondt – Veganisten – Anno 2021 : “Numero Uno”

Youp Van Het Hek – In Limburg Hebben Ze Nu Een Monumentje Voor De Omgekomen Dieren Bij De MH-17 – Oudejaarsconference Anno 2014 : “Wat Is De Vraag?”

2 “Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.”
– Genesis 9:2 –

The Fresh Prince Of Bel-Air : Season 2 – Episode 1 : “Did The Earth Move For You?” – “Am I Eating A Balanced Dieet? I’d Say So!”

Man With A Plan : Season 3 – Episode 8 : “Adam’s Ribs” – “Look Honey, We Don’t Allow Vegans In This House! Okay? When You’re Older, And You Build A House With Your Own Bare Hands, You Can Let Vegans In It!”

The Big Bang Theory : Season 9 – Episode 16 : “The Positive Negative Reaction” – “I Shouldn’t Be Raising A Kid. I Don’t Even Eat My Own Vegetables”

Man With A Plan : Season 3 – Episode 8 : “Adam’s Ribs” – “Your Mom Ate A Slim Jim!”

3 “Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.”
– Genesis 9:3 –

4 “Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.”
– Genesis 9:4 –

5 “Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.”
– Genesis 9:5 –

6 “Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.”
– Genesis 9:6 –

7 “Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.”
– Genesis 9:7 –

8 “En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem:
9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u,
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.”
– Genesis 9:8-10 –

11 “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.”
– Genesis 9:11 –

12 “En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid.”
– Genesis 9:12 –

13 “Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.”
– Genesis 9:13 –

14 “Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.”
– Genesis 9:14-15 –

16 “Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.”
– Genesis 9:16 –

17 “God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.”
– Genesis 9:17 –

18 “En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sam, Cham en Jafeth; Cham is de vader van Kanaän.
19 Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt.* (*Letterlijk: overspreid.)”
– Genesis 9:18-19 –

20 “En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard.”
– Genesis 9:20 –

“I Get Knocked Down” (From : Chumbawumba – Tubthumping – Anno 1998)

21 “Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent.”
– Genesis 9:21 –

22 “En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten.
23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, legden het op hun beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen.”
– Genesis 9:22-23 –

24 “Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had.
25 Hij zei: Vervloekt is Kanaän! Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn!
26 Ook zei hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn!
27 Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn!”
– Genesis 9:24-27 –

28 “En Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar.
29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderdvijftig jaar; en hij stierf.”
– Genesis 9:28-29 –

Evan Almighty – End Credits : “Everybody Dance Now” – Anno 2007

Chumbawumba – Tubthumping – Anno 1998 (The XVI FIFA World Cup 1998 France Soundtrack)

T.I. Featuring Rihanna – Live Your Life – Anno 2008

The Hangover – Anno 2009

Flo Rida Featuring Ke$ha – Right Round – Anno 2009

Taio Cruz Featuring Flo Rida – Hangover – Anno 2011

The Hangover : Part II – Anno 2011

Flo Rida – Turn Around (5,4,3,2,1) – Anno 2010

The Hangover : Part III – Anno 2013

Kanye West Featuring Teyana Taylor – Dark Fantasy – Anno 2010

Israel Kamakawiwo’ole – Somewhere Over The Rainbow – Anno 2011

Pappa Bear Featuring Van Der Toorn – When The Rain Begins To Fall – Anno 1998

Dune – Rainbow To The Stars – Anno 2003

Funkstar De Luxe Featuring Bob Marley – Sun Is Shining – Anno 1999

The Good Christian Music Blog : Bright City – Colour