Noah – Deel III – Duif Duidt Droogte

Lauren Daigle – Your Wings

7 “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.”
– Psalm 32:7 –

Waterworld – Anno 1995

1 “En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.”
– Genesis 8:1 –

2 “Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.”
– Genesis 8:2 –

3 “Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.”
– Genesis 8:3 –

4 “En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.”
– Genesis 8:4 –

DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince – Summertime – Anno 1991

Another Level Featuring TQ – Summertime – Anno 1999

The King Of Queens – “Summer In Queens”

Timothy Keller – “Noah And The Reasons Of Faith : Faith As Understanding” – Anno 1994

TQ – Girls Of Summer – Anno 2017

Playahitty – The Summer Is Magic – Anno 1994

2 Brothers On The 4th Floor – The Sun Will Be Shining – Anno 1998

Loona – Bailando – Anno 1998 (Remaster Anno 2018)

T-Spoon – Summer Love – Anno 1999

Dance Nation – Sunshine (Original Vocal Mix) – Anno 2001

The Underdog Project vs Sunclub – Summer Jam 2003 – Anno 2003

Loona – Vamos A La Playa – Anno 2011 (Cover From Original Anno 1999)

Wildstylez Featuring Niels Geusebroek – Year Of Summer – Anno 2012

Calvin Harris – Summer – Anno 2014

Sam Feldt Featuring Lucas, Steve & Wulf – Summer On You – Anno 2018

Lana Del Rey – Summertime Sadness – Anno 2012

500 Days Of Summer – Anno 2009

5 “En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.”
– Genesis 8:5 –

Lana Del Rey – Summertime Sadness (Malato Remix)

6 “En het gebeurde na verloopt van veertig dagen dat Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed.”
– Genesis 8:6 –

7 “En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was.”
– Genesis 8:7 –

8 “Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was.”
– Genesis 8:8 –

9 “Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark.”
– Genesis 8:9 –

10 “En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif weer los uit de ark.”
– Genesis 8:10 –

11 “En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was.”
– Genesis 8:11 –

12 “Toen wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde niet meer naar hem terug.”
– Genesis 8:12 –

13 “En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten, en zie, de aardbodem was opgedroogd.
14 In de tweede maand, op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden.”
– Genesis 8:13-14 –

15 “Toen sprak God tot Noach:
16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u.
17 Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.”
– Genesis 8:15-17 –

18 “Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem.
19 Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit.”
– Genesis 8:18-19 –

20 “En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.”
– Genesis 8:20 –

21 “En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.”
– Genesis 8:21 –

22 “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.”
– Genesis 8:22 –