Wind Der Wijsheid : Maurits Jan Westhoven – Met Jezus Wandelen

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”
– 2 Korinthe 5:17 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Gesina Tatipata – Oh God – Anno 2016

2 “O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.”
– Psalm 63:2-3 –

4 “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
5 Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.”
– Psalm 63:4-6 –

7 “Wanneer ik aan U denk op mijn bed,
over U peins in nachtwaken –
8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
Uw rechterhand ondersteunt mij.”
– Psalm 63:7-9 –

Maurits Jan Westhoven : “We Mogen Groeien” – Getuigenis Anno 2018

Maurits Jan Westhoven – Geestelijke Bolwerken (De Overval) – Anno 2014

Maurits Jan Westhoven Featuring Mark Van Den Berg – De Hoop & Sport – Anno 2015

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Het Plan – Anno 2016

Maurits Jan Westhoven Featuring Gesina Tatipata – Oh God – Anno 2016

Maurits Jan Westhoven & Danny Shutten – De Slotsom – Anno 2017

Maurits Jan Westhoven & Danny Shutten – Lentekriebels (Alleen Door Jou) – Anno 2017

Maurits Jan Westhoven Featuring Robert Van Rijn & Rianne Eshuis – Vrijmoedig – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven Featuring Laura Visscher & Kristian Scheut – Vast Aan God – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – De Laatste Dagen – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven & Johan Schep – RUTH : Een Trofee Van Gods Genade – Anno 2019

Maurits Jan Westhoven & Lawrence Payne – Schreeuw Om Leven – Anno 2019

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Levende Woorden – Anno 2019

19 “Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”
– Mattheüs 18:19-20 –

www.metjezuswandelen.nl

“De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.”
– Deuteronomium 31:8 –