Kaïn & Abel – Dolend & Dwalend : Eigengerechtigheid Eist Erfenis

The Opposites – Het Goede Leven – Anno 2010

17 “Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.”
– Spreuken 17:17 –

“Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet,
ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk.
Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.”
– Spreuken 27:10 –

Everybody Loves Raymond – “The Best & Worst Of Robert & Raymond”

Fast & Furious 9 – Anno 2021

The Opposites – Vandaag – Anno 2007

1 “En Adam had gemeenschap met Eva,* (*Eva betekent: leven.) zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn,* (*Kaïn betekent: gekregen.) en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!
2 En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem.”
– Genesis 4:1-2 –

Thor – Anno 2011

The Avengers – Anno 2012

Thor : The Dark World – Anno 2013

Marco Borsato & Guus Meeuwis – Schouder Aan Schouder – Anno 2010

Thor : Ragnarok – Anno 2017

Loki – Anno 2021

Thor : Love And Thunder – Anno 2022

3 “En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht.
4 Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer,
5 maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken.”
– Genesis 4:3-5 –

6 “En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken?
7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.”
– Genesis 4:6-7 –

8 “En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde.”
– Genesis 4:8 –

The Opposites – Hey DJ – Anno 2013

9 “En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?”
– Genesis 4:9 –

10 “En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.”
– Genesis 4:10 –

11 “Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.
12 Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.”
– Genesis 4:11-12 –

13 “En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden.* (*Of: mijn schuld is te groot om te dragen.)
14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden.”
– Genesis 4:13-14 –

15 “Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.”
– Genesis 4:15 –

16 “Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land Nod,* (*Nod betekent: dwalen.) ten oosten van Eden.”
– Genesis 4:16 –

Andere Tijden Sport – Koeman & Koeman – Anno 1988

4 Februari 2024 – Stadion Galgenwaard, Utrecht – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 2023-2024 – FC Utrecht 4-2 FC Volendam – “The Booth-Broedertwist”

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Mathias Pogba

Loki – Anno 2021

The Opposites Featuring Sef – Crazy Zin In – Anno 2010

29 “Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden* (*Letterlijk: kort van geest.) is, verheft de dwaasheid.”
– Spreuken 14:29 –

30 “Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting voor de beenderen.”
– Spreuken 14:30 –

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 3 : The Scavenger Vortex” – “Have You Ever Gone Into A Steel Cage With A Wolverine?”

X-Men Origins : Wolverine – Anno 2009

Timothy Keller – “The Healing Of Anger”

The Wolverine – Anno 2013

Logan – Anno 2017

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 14 : “The Financial Permeability” – “I See No Large Upcoming Expenditures. Unless They Develop Technology To Fuse My Skeleton With Adamantium Like Wolverine”

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 20 : “The Hofstadter Isotope”- “Don’t Wake Her! She’ll Maul You Like A Rabid Wolverine”

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 2 : “The Jiminy Conjecture” – “You Know Me To Be A Very Smart Man. Don’t You Think If I Were Wrong, I ‘d Know It?”

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 9 : “The Boyfriend Complexity” – “As Usual, You’re All Wrong. The Bravest Person In The Marvel Universe Is The Doctor Who Gives Wolverine His Prostate Exam”

2 Unlimited – Tribal Dance – Anno 1993

The Flintstones – Anno 1994

Friends : Season 2 – Episode 17 : “The One Where Eddie Moves In” – “No, There Is No Way He Was A Velociraptor! No, Tony, Look At The Cranial Ridge, Okay! If Dino Was A Velociraptor He Would Have Eaten The Flintstones!”

17 “En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.”
– Genesis 4:17 –

Henoch

Methusaël / Methusalach

18 “En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech.”
– Genesis 4:18 –

19 “Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.”
– Genesis 4:19 –

20 “Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden.”
– Genesis 4:20 –

21 “En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.”
– Genesis 4:21 –

22 “Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal Kaïn was Naëma.”
– Genesis 4:22 –

23 “En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!
24 Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.”
– Genesis 4:23-24 –

25 “En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth.* (*Seth betekent: zetting.) Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven* (*Letterlijk: gezet.) in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.”
– Genesis 4:25 –

26 “En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.”
– Genesis 4:26 –

Tracy Chapman – Subcity – Anno 1989 (2015 Remaster)

Starship – We Built This City – Anno 1985

Timothy Keller – “A Tale Of Two Cities” – Anno 2009

23 “En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!
24 Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.”
– Genesis 4:23-24 –

21 “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.”
– Mattheüs 18:21-22 –

Read Scripture : Genesis Chapter 1-11

Johnny Cash – Hurt – Anno 2002

Corry Konings & Ronnie – Hoeren Neuken Nooit Meer Werken (Soundtrack From “New Kids Nitro”) – Anno 2011

6 “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat ú de kennis verworpen hebt,
heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,
zal Ik ook uw kinderen vergeten.”
– Hosea 4:6 –

The Opposites – Live @ Lowlands – Anno 2013

10 “Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging.
11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?”
– Jona 4:10-11 –