Gods Geschonken Genade – Deel IV – Beklag Tot Bewustwording

Sugar Ray – Spinning Away (Original Motion Picture Soundtrack “The Beach”) – Anno 2000

Disney Channel : Ducktales – “Every Time Donald Duck Gets Mad” – Anno 2019

26 “Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
27 en geef de duivel geen plaats.”
– Efeze 4:26-27 –

Disney Channel : Ducktales – “Why Donald Duck Is Always Mad” – Anno 2019

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

10 “Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen en Hij deed het niet.”
– Jona 3:10 –

1 “Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona* (*Letterlijk: het dacht Jona kwaad, een groot kwaad.) en hij ontstak in woede.
2 Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.
3 Nu dan, HEERE, neem toch mijn leven van mij weg; het is immers voor mij beter te sterven dan te leven.
4 Maar de HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken?”
– Jona 4:1-4 –

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 16 : “The Cushion Saturation” – “There’s No Discernible Butt Print”

5 “Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde.
6 En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij* (*Letterlijk: verblijdde zich met grote blijdschap.) met de wonderboom.”
– Jona 4:5-6 –

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 16 : “The Cushion Saturation” – “This Is My Spot, Where Else Am I Supposed To Crouch?”

7 “De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde.”
– Jona 4:7 –

8 “En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven* (*Letterlijk: Hij verlangde zijn ziel te sterven.) en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven.
9 Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.”
– Jona 4:8-9 –

NEW KIDS Featuring DJ Paul Elstak – Turbo (Soundtrack From “New Kids Turbo”) – Anno 2010

The Opposites Featuring Sef & Gers Pardoel – Broodje Bakpao (Soundtrack From “New Kids Turbo”) – Anno 2010

New Kids Turbo – Anno 2010

New Kids Nitro – Anno 2011

10 “Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging.
11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?”
– Jona 4:10-11 –

The Beach – “Game Over” – Anno 2000

Craig David Featuring Sting – Rise & Fall – Anno 2002

38 “Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien.
39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!”
– Mattheüs 12:38-41 –

12 “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.”
– Spreuken 14:12 –

Disney Channel : Ducktales – “Every Time Donald Duck Gets Mad” – Anno 2019

26 “Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
27 en geef de duivel geen plaats.”
– Efeze 4:26-27 –

5 “Wees ontzet, maar zondig niet;
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil.”
– Psalm 4:5 –

Disney Channel : Ducktales – “Why Donald Duck Is Always Mad” – Anno 2019

“Een driftig man veroorzaakt ruzie,
maar een geduldige stilt onenigheid.”
– Spreuken 15:18 –

“Wie door het dolle heen is, moet daarvoor boeten,
want als u hem ervan redt, moet u daarmee nog doorgaan.”
– Spreuken 19:19 –

Rage – Anno 2014

“Een geduldig man is beter dan een dappere held,
en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.”
– Spreuken 16:32 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 6 : “The Proton Regeneration” – “Oh, Look, Hey, I Did Need Enraged”

Bruce Almighty – Anno 2003

Fight Club – Anno 1999

Rambo V : Last Blood – Anno 2019

Bloodshot – Anno 2020

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

29 “Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
maar wie kortaangebonden* (*Letterlijk: kort van geest.) is, verheft de dwaasheid.”
– Spreuken 14:29 –

30 “Een gezond hart is het leven voor het lichaam,
maar afgunst is verrotting van de beenderen.”
– Spreuken 14:30 –

The Equalizer – Anno 2014

Dead Wish – Anno 2018

The Equalizer 2 – Anno 2018

The Big Bang Theory : Season 10 – Episode 14 : “The Emotion Detection Automation” – “Yes! I Don’t Need An Emotion Machine! I Am One!”

“Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen is een boom des levens.”
– Spreuken 13:12 –

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

TQ – Westside – Anno 1998

Timothy Keller – “Should I Not Love That Great City?” – Anno 2001

The Spirit – Teaser Trailer : “My City Screams” Anno 2008

Jennifer Lopez – Jenny From The Block – Anno 2002

The Hobbit : An Unexpected Journey – “You’re Homesick, I Understand” – Anno 2012

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 21 : “The Vegas Renormalization” – “Twenty Feet, Twenty Light Years. It Doesn’t Matter. It’s In A Galaxy Far, Far Away”

Cast Away – Anno 2000

Wilson – “Cast Away” Soundtrack Anno 2000

Timothy Keller – “The Longing For Home”

The Lion King – Anno 2019

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 14 : “The Convention Conundrum” – “Bring It Home, Mufasa!”

Circle Of Life – “The Lion King” Soundtrack Anno 2019

Kings Kaleidoscope – Backwards – Anno 2019

Southwinds Church : Pastor Michael Nolan – Running From God : The Book Of Jonah – Part IV : “I Am Jonah”