Gods Geschonken Genade – Deel II – Berouw Tot Bekering

Rivers & Robots – A Love That Carries Me – Anno 2016

2 “De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden.
3 U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
4 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Ú.”
– Psalm 65:2-4 –

The King Of Queens : Season 5 – Episode 14 : “Prints Charming” – “Carrie And Doug Go Scuba Diving : He Loves The Water!”

TQ – The Water (Lyric Video) – Anno 2019

Licence To Kill – “Bond Makes A Quick Getaway” – Anno 1989

17 “En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.”
– Jona 1:17 –

The Spy Who Loved Me – “Can You Swim?” – Anno 1977

1 “Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.
2 Hij zei:
Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE
en Hij antwoordde mij.
Uit de schoot van het graf riep ik om hulp,
U hoorde mijn stem.
3 Want u wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën,
een watervloed omringde mij;
al Uw baren en Uw golven
sloegen over mij heen.”
– Jona 2:1-3 –

4 “En ík zei:
Verstoten ben ik van voor Uw ogen;
toch zal ik opnieuw aanschouwen
Uw heilige tempel.”
5 Water omving mij, bedreigde mijn leven,* (*Letterlijk: tot de ziel toe.)
de watervloed omving mij.
Zeewier was om mijn hoofd gebonden.
6 Naar de diepste gronden van de bergen
daalde ik af in de aarde;
haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog,
HEERE, mijn God!”
– Jona 2:4-6 –

The Cable Guy – Anno 1996

7 “Toen mijn ziel in mij bezweek,
dacht ik aan de HEERE;
mijn gebed kwam tot U,
in Uw heilige tempel.
8 Wie nietige afgoden vereren,
verlaten Hem Die hun goedertieren is.* (*Letterlijk: hun goedertierenheid.)
9 Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen;
wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.
Het heil is van de HEERE!”
– Jona 2:7-9 –

10 “Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.”
– Jona 2:10 –

Octopussy – “Crocodile Submarine” – Anno 1983

Free Willy – Anno 1993

10 “Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.”
– Jona 2:10 –

Free Willy 2 : The Adventure Home – Anno 1995

Free Willy 3 : The Rescue – Anno 1997

Running From God : The Book Of Jonah – Part II : “Hitting Bottom”
(Southwinds Church – Pastor Michael Nolan)