Gods Geschonken Genade – Deel I – Roeping Tot Redding

Britney Spears – Sometimes – Anno 1999

“Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
– 1 Korinthe 6:18-19 –

9 “Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
10 ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.”
– Psalm 139:9-10 –

The Good Christian Music Blog : Lion Of Judah – I Am Jonah

25 “Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de HEERE, de God van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona, de zoon van Amitthai, de profeet uit Gath-Hefer.”
– 2 Koningen 14:25 –

Pinocchio – Anno 2022

Cast Away – “Escape To The Open Water” – Anno 2000

Cast Away – Original Motion Picture Soundtrack : Full Album – Anno 2000

The Truman Show – “Thar She Blows : Is That The Best You Can Do?” – Anno 1998

Cast Away – “Wilson, I’m Sorry! I’m Sorry, Wilson!” – Anno 2000

Timothy Keller – “The Church Before The Watching World” – Anno 1990

The Truman Show – “I Know You Better Than You Know Yourself” – Anno 1998

Gotham – Season 1 – Anno 2014-2015

Wyclef Jean Featuring Earth, Wind & Fire, The Product G&B – Anno 2000

Harry Gregson-Williams – Taxi – Anno 2004

The Incredible Hulk – Anno 2008

1 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai:
2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.
3 Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.”
– Jona 1:1-3 –

4 “Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken.
5 Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn god. Zij wierpen de lading die in het schip was, in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen.”
– Jona 1:4-5 –

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

The Opposites – Slaap – Anno 2007

Bruce Springsteen – Dream Baby Dream (Live) – Anno 2014

2 Brothers On The 4th Floor – Dreams – Anno 1994

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2013

TQ – Dreams – Anno 2017

Maleficent – “Dream” Trailer – Anno 2014

Avicii – Wake Me Up – Anno 2013

Martin Garrix Featuring Bonn – No Sleep – Anno 2019

TQ – Wake Up! – Anno 2019

Ed Edd n Eddy – Theme Song – Anno 1999

The Powerpuff Girls – Theme Song – Anno 1998

Dexter’s Laboratory – Theme Song – Anno 1996

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

6 “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!”
– Jona 1:6 –

Ed Edd n Eddy – “Lucky Quarter” – Anno 2003

7 “Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: Kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona.
8 Toen zeiden zij tegen hem: Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u?
9 Hij zei tegen hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de HEERE, de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt heeft.
10 Toen werden de mannen zeer bevreesd,* (*Letterlijk: waren bevreesd met grote vrees.) en ze zeiden tegen hem: Hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de HEERE, want hij had het hun verteld.”
– Jona 1:7-10 –

11 “Zij zeiden dan tegen hem: Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat?* (*Letterlijk: stil wordt van voor ons; zie ook vers 12.) Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger.
12 Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt.”
– Jona 1:11-12 –

Pirates Of The Caribbean III : At World’s End – “We’ll Tie Each Other To The Mast Upside Down So When The Boat Flips We’ll Be The Right Way Up!” – Anno 2007

Hans Zimmer – “Up Is Down” (“Pirates Of The Caribbean : At World’s End” Soundtrack) – Anno 2007

13 “De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen.
14 Toen riepen zij de HEERE aan en zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man! Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, HEERE, doet zoals het U behaagd heeft.”
– Jona 1:13-14 –

Pirates Of The Caribbean 2 : Dead Man’s Chest – “Hello Beastie!” – Anno 2006

How I Met Your Mother : Season 6 – Episode 11 : “The Mermaid Theory” – “Dude, We Need To Find Land!”

15 “Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren.
16 Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af.
17 En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.”
– Jona 1:15-17 –

The Shawshank Redemption – “I Just Didn’t Expect The Storm Would Last As Long As It Has” – Anno 1994

R. Kelly – The Storm Is Over Now – Anno 2000

Catch Me If You Can – Anno 2002

Pirates Of The Caribbean III : At World’s End – Anno 2007

Hans Zimmer – “At Wit’s End” (“Pirates Of The Caribbean : At World’s End” Soundtrack) – Anno 2007

Shutter Island – Anno 2010

7 “Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?
8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
9 Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
10 ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.
11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.
12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.”
– Psalm 139:7-12 –

Craig David – Walking Away – Anno 2000

Captain Jack – Captain Jack – Anno 1995

Pirates Of The Caribbean : The Curse Of The Black Pearl – Anno 2003

Pirates Of The Caribbean II : Dead Man’s Chest – Anno 2006

Pirates Of The Caribbean III : At World’s End – Anno 2007

Pirates Of The Caribbean IV – On Stranger Tides – Anno 2011

Pirates Of The Caribbean V : Dead Men Tell No Tales – Anno 2017

The Big Bang Theory : Season 10 – Episode 11 : “The Birthday Synchronicity” – “Earlier Tonight, Things Began Organically, And Now It’s Feeling Forced, Like All The Pirates Of The Caribbean Sequels”

The Lonely Island Featuring Michael Bolton – Jack Sparrow – Anno 2011

Vieze Jack – Captain Jack – Anno 2016

Sin City : A Dame To Kill For – “Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

33 “Het lot wordt in de schoot geworpen,
maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE.”
– Spreuken 16:33 –

6 “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!”
– Jona 1:6 –

13 “Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.
14 De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
15 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.
16 En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan.”
– Exodus 14:13-16 –

Katy Perry Featuring Snoop Dogg – California Gurls – Anno 2010

Bloodhound Gang – Fire Water Burn – Anno 1997

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Sin As Slavery” – Anno 1996

4 “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen;
daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!”
– Numeri 11:4-6 –

The Big Bang Theory : Season 11 – Episode 7 : “The Geology Methodology” – “Yeah, That’s The Sport Of My People”

Friends : Season 2 – Episode 15 : “The One Where Ross And Rachel… You Know” – “Sweet Mother Of All That Is Good And Pure!”

Trainspotting – Anno 1996

The Basketball Diaries – Anno 1995

Leaving Las Vegas – Anno 1995

Bad Lieutenant : Port Of Call – New Orleans – Anno 2009

T2 Trainspotting – Anno 2017

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts” – Anno 1999

19 “Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen vreze voor Mij bij u is,
spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.


20
Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken,
en uw banden verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer.
21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,
een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?
22 Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.”
– Jeremia 2:19-22 –

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

Aaliyah – Try Again – Anno 2000

3 “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”
– 1 Johannes 3:3-9 –

Ethos – Jonah : Stop Running

Running From God : The Book Of Jonah – Part I : “You Can Run”
(Southwinds Church – Pastor Michael Nolen)