Jezus & Petrus – Part I – Bestemming Bereikt

The Great Gatsby – Poolside Murder – Anno 2013

The Opposites Featuring Mr. Probz – Sukkel Voor De Liefde – Anno 2013

Willem – Oorlog – Anno 2018

Lauren Daigle – Oceans (Where Feet May Fail) (Hillsong United Acoustic Cover) – Anno 2013

2 “Lang heb ik de Heere verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
3 Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.”
– Psalm 40:2-3 –

Antoon & Big2 – Heilig Water – Anno 2020

Maurits Jan Westhoven & Christianna Holwerda-Bolt – De Wortel Van Al Het Kwaad – Anno 2021

“Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.”
– 1 Timotheus 6:9 –

“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.”
– 2 Petrus 1:4 –

Craig David – Sink Or Swim – Anno 2016

Antoon & Big2 Featuring Spacekees – Intro – Anno 2020

Milk Inc. – Walk On Water – Anno 2001

The Good Christian Music Blog : Chris Howland Featuring Antoine Bradford – The Martyr

22 “En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.”
– Mattheüs 14:22-23 –

24 “Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.”
– Mattheüs 14:24 –

25 “Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.”
– Mattheüs 14:25 –

26 “En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.
27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.”
– Mattheüs 14:26-27 –

28 “Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.
29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.”
– Mattheüs 14:28-29 –

30 “Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!”
– Mattheüs 14:30 –

31 “Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?”
– Mattheüs 14:31 –

32 “En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.”
– Mattheüs 14:32 –

34 “En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret.
35 En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren.”
– Mattheüs 14:34-35 –

36 “en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond.”
– Mattheüs 14:36 –

15 “De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.”
– Psalm 34:15 –

16 “En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee.
17 En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapernaüm. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.
18 En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind.”
– Johannes 6:16-18 –

19 “En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën* (*Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter.) geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd.
20 Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd.”
– Johannes 6:19-20 –

21 “Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren.”
– Johannes 6:21 –

23 “En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad,* (*Hier is de liefde van Jezus tot Johannes bedoeld.) lag aan in de schoot van Jezus.”
– Johannes 13:23 –

Baywatch – “Little Girl’s Bedroom Fight” – Anno 2017

The Opposites – Slaap – Anno 2007

Baywatch – Official Red Band Trailer – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 2 – Episode 17 : “The One Where Eddy Moves In” – “See, This Is The Brilliance Of The Show. I Say Always Keep Them Running!”

Baywatch – “Let Me Help You” – Anno 2017

Baywatch – Theme Song (Remastered HD) – Anno 1989

Baywatch – Anno 2017

Jurassic World 2 : Fallen Kingdom – Mosasaurus Attack – Anno 2018

14 “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.”
– Psalm 91:14-16 –

Baywatch Remastered – Official Trailer – Anno 2019

CB Milton – Send Me An Angel – Anno 1993

Baywatch Remastered – “Send Me C J Parker!” – Anno 2019

Baywatch – End Credits (Season 2, 3 & 4)