Jezus & De Rijke Jongeling

TQ Featuring E-40 – Gotta Make That Money – Anno 1998

Timothy Keller – “Greed : The Case Of The Rich Young Ruler” – Anno 1995

TQ – Changes – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 4 – Episode 24 : “The Leap” – “And Damn It If It Wasn’t The Best Year Of My Life!”

The Notorious B.I.G. – Mo Money Mo Problems – Anno 1997

Sjaak Featuring The Opposites – Maak Money – Anno 2013

Ducktales – Louie Duck’s Best Schemes – Anno 2017

Ducktales – Theme Song Anno 2017

16 “Waarom toch zou er in de hand van een dwaas geld zijn om wijsheid te kopen, terwijl hij geen verstand* (*Letterlijk: hart; zie ook vers 18.) heeft?”
– Spreuken 17:16 –

The Opposites Featuring Candy Dulfer – Money – Anno 2010

17 “En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”
– Markus 10:17 –

18 “En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.”
– Markus 10:18 –

19 “U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder.”
– Markus 10:19 –

20 “Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.”
– Markus 10:20 –

21 “En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.”
– Markus 10:21 –

22 “Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.”
– Markus 10:22 –

23 “En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan!”
– Markus 10:23 –

The Big Bang Theory : Season 8 – Episode 6 : “The Expedition Approximation” – “I’ve Never Done It On A Big Old Pile Of Cash Before”

24 “En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!”
– Markus 10:24 –

25 “Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.”
– Markus 10:25 –

22 Juni 1986 – Estadio Azteca, Mexico-City – The XIII FIFA World Cup 1986 Mexico : Quarter Final – Argentina 2-1 England

18 April 2007 – Camp Nou, Barcelona – Copa Del Rey 2006-2007 – Semi Final : Match I – FC Barcelona 5-2 Getafe CF

Lionel Messi : The Goat – Official Movie – Anno 2019

26 “En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden?
27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.”
– Mark 10:26-27 –

Stef Bos – Lied Van Petrus : “Vlees En Bloed” – Anno 2009

28 “En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.”
– Mark 10:28 –

Flodder – Theme Song

29 “En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie,
30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.”
– Mark 10:29-30 –

31 “Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.”
– Mark 10:31 –

TQ Featuring E-40 – Gotta Make That Money – Anno 1998

8 “Beter is een weinig met gerechtigheid,
dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.”
– Spreuken 16:8 –

TQ Featuring Cadillac & Low – Pumpin – Anno 2008

16 “Waarom toch zou er in de hand van een dwaas geld zijn om wijsheid te kopen, terwijl hij geen verstand* (*Letterlijk: hart; zie ook vers 18.) heeft?”
– Spreuken 17:16 –

TQ – Can’t Get Enough – Anno 2009

11 “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.
12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.
13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.”
– Filippenzen 4:11-13 –

The Opposites Featuring Candy Dulfer – Money – Anno 2010

6 “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.
7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.
8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.”
– 1 Timotheüs 6:6-8 –

Sjaak Featuring The Opposites – Maak Money – Anno 2013

9 “Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.”
– 1 Timotheüs 6:9-10 –

Ginuwine – Same Ol’ G – Anno 1999

Bon Jovi – It’s My Life – Anno 2000

Limp Bizkit – My Way – Anno 2000

Dr. Alban – It’s My Life – Anno 1992

Seven – Anno 1995

Timothy Keller – “Greed : The Case Of The Rich Young Ruler” – Anno 1995

TQ – Revolution – Anno 2019

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 7 : “The Apology Insufficiency” – “This Is My Nine-Disc Complete Lord Of The Rings Trilogy Blu-Ray Set”

The Lord Of The Rings : The Fellowship Of The Ring – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Two Towers – Anno 2002

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – Anno 2003

Timothy Keller – “Treasure vs. Money” – Anno 1999

The Big Bang Theory : Season 8 – Episode 1 : “The Locomotion Interruption” – “You Know, I’m A Lot Like Gandalf The Grey. He Fought The Balrog And Emerged Stronger Than Ever As Gandalf The White. I Was Robbed Of My Phone And Pants And I, Too, Came Back Stronger”

The Lord Of The Rings : Ultimate Trilogy Trailer Anno 2012

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 17 : “The Precious Fragmentation” – TV Spot

Rivers & Robots – Silver – Anno 2012

22 “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”
– Jakobus 1:22 –

TQ – Changes – Anno 2019

Opwekking 582 – Jezus, Alles Geef Ik U