Jezus & De Opstanding – Teleurstelling Tot Troost

Risen – Anno 2016

Opwekking 778 – Hoe Lang, O Heer (Live)

2 “Hoelang nogHEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

Casino Royale – “Let Me See” – Anno 2006

5 “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
– Mattheüs 5:4 –

Casino Royale – Anno 2006

Dick Pieterman – De Opstanding – Anno 2011

Youp Van Het Hek – Alles Of Nooit – Anno 1992 : “Alles Of Nooit”

Youp Van Het Hek – Mensen Van Vroeger – Anno 2008 : “Schreeuwstorm”

Youp Van Het Hek – Rouwadvertenties – Anno 1992 : “Alles Of Nooit”

11 “Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.”
– Johannes 20:11-14 –

15 “Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.”
– Johannes 20:15 –

16 “Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
– Johannes 20:16-17 –

Black Widow – Anno 2020

18 “Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.”
– Johannes 20:18 –

Youp Van Het Hek – Begrafenis – Anno 2001 : “De Wereld Draait Door”

Ivo Pogorelich – Scarlatti : Sonata in D Minor, K.9 – Anno 2018

Youp Van Het Hek – Begrafenis Van Peter – Anno 2017 : “Licht”

Dick Pieterman – “Verwachting & Teleurstelling” : Deel I : “Verwachting & Teleurstelling” – Anno 2016

Maurits Jan Westhoven – Niet Janken, Maar Danken – Anno 2015

Marco Borsato – De Weg Terug – Anno 2013

Opwekking 778 – Hoe Lang, O Heer (Live)

Trijntje Oosterhuis (Marco Borsato Cover) – Kom Maar Bij Mij (Live @ Beste Zangers 2018)

Opwekking 548 – Hart Van Aanbidding (Live @ House Of Heroes Worship)

Opwekking 717 – Stil, Mijn Ziel Wees Stil

Opwekking 727 : Sela – Ik Val Niet Uit Zijn Hand

Opwekking 770 : Sela – Ik Zal Er Zijn

Opwekking 774 – Ik Verlang Naar Jezus (Live)

Opwekking 779 – Zoals Je Bent (Live)

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart, Heer (Live)

Opwekking 763 – Ik Heb U Nodig (Live)

Opwekking 815 : InSalvation – Vul Dit Huis Met Uw Glorie

Opwekking 789 – Lopen Op Het Water (Live)

Lauren Daigle (Hillsong United Acoustic Cover) – Oceans (Where Feet May Fail)

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2016

Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis – Ik Zou Het Zo Weer Overdoen – Anno 2013

Dick Pieterman – Omgaan Met Teleurstelling – Anno 2011

The King Of Queens : Season 9 – Episode 12 : “China Syndrome – Part II” – Final Episode Ending Song : “Thanks For The Ride”

13 “En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën* (*Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter.) van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was.
14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.
15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.
16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?”
– Lukas 24:13-17 –

Dick Pieterman – “Jezus Leren Kennen” – Anno 2013

25 “En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”
– Lukas 24:25-27 –

Dick Pieterman – “Dieper En Verder Met God” – Anno 2014

29 “En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.
30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.
31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.
32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?”
– Lukas 24:29-32 –

33 “En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.
34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.
35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.”
– Lukas 24:33-35 –

Dick Pieterman – “Verwachtingen” – Anno 2019

Opwekking 785 – Fundament (Live)

Dick Pieterman – “Verwachting & Teleurstelling” – Deel II : “Het Fundament Van Onze Verwachting” – Anno 2016

Timothy Keller – “Praying Our Tears” – Anno 2000

11 “Neem Uw plaag van mij weg;
ik ben bezweken door de bestrijding van Uw hand.
12 Bestraft U iemand met straffen om zijn ongerechtigheid,
dan doet U zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet.
Ja, ieder mens is een zucht.
13 Luister naar mijn gebed, HEERE,
neem mijn hulpgeroep ter ore,
zwijg niet bij mijn tranen,
want ik ben een vreemdeling bij U,
een bijwoner, zoals al mijn vaderen.
14 Wend Uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik,
voordat ik heenga en er niet meer ben.”
– Psalm 39:11-14 –

Opwekking Kids – Is Je Deur Nog Op Slot?

20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”
– Openbaring 3:20 –