Jakob – Part II – Wonderbaarlijke Worsteling Tot Waarachtige Wedergeboorte

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2013

18 “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”
– 2 Korinthe 3:18 –

Batman V Superman : Dawn Of Justice – “God Versus Man Fight-Night – Part I” – Anno 2016

The Opposites – Slaap – Anno 2005

24 “Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.”
– Genesis 32:24 –

25 “En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.”
– Genesis 32:25 –

26 “En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.”
– Genesis 32:26 –

27 “En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob.”
– Genesis 32:27 –

28 “Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël,* (*Israël betekent: strijder met God.) want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.”
– Genesis 32:28 –

29 “Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar.”
– Genesis 32:29 –

30 “En Jakob gaf die plaats de naam Pniël.* (*Pniël betekent: aangezicht van God.) Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.”
– Genesis 32:30 –

31 “En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup.”
– Genesis 32:31 –

32 “Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de heupspier had aangeraakt.”
– Genesis 32:32 –

Batman V Superman : Dawn Of Justice – “God Versus Man Fight-Night – Part II” – Anno 2016

Opwekking 778 – Hoe Lang, O Heer?

2 “Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

“The Darkest Nights Produce The Brightest Stars”