Jakob – Deel I – Droom Tot Doel

2 Brothers On The 4th Floor – Dreams (“New Kids Nitro” Soundtrack Anno 2011) – Anno 1994

8 “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.”
– Jesaja 55:8-9 –

Inception – Anno 2010

The Big Bang Theory – “Soft Kitty”

1 “Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.”
– Genesis 28:10 –

The Big Bang Theory : Season 3 – Episode 10 : “The Maternal Congruence” – “The Germans Have Always Been A Comforting People”

The Big Bang Theory : Season 4 – Episode 2 : “The Cruciferous Vegetable Amplification” – “So This Is How It Ends. With Cruel Irony.”

The Big Bang Theory : Season 5 – Episode 15 : “The Friendship Contraction” – “Now, Rise And Shine, Sleepy Head. Half The Town In Probably Dead”

The Big Bang Theory : Season 5 – Episode 18 : “The Werewolf Transformation” – “Three In The Morning Is A Good Time For Bongos”

The Big Bang Theory : Season 8 – Episode 9 : “The Septum Deviation” – “Really, Leonard, Insults? After I Spend Two Hours In Your Closet Waiting For You To Fall Asleep?”

2 “Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen.”
– Genesis 28:2 –

3 “Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.”
– Genesis 28:3 –

4 “En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.”
– Genesis 28:4 –

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 6 : “The Cooper-Nowitzky Theorem” – “Double Sheldon Nightmare”

52 “En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.”
– Johannes 1:52 –