Het Nederlandsch Elftal – The XIX FIFA World Cup 2010 South Africa

The XIX FIFA World Cup 2010 South Africa – The Dutch Road To Silver

8 “Wie nietige afgoden vereren,
verlaten Hem Die hun goedertieren is.”
– Jona 2:8 –

The XIX FIFA World Cup 2010 South Africa – NOS Terugblik

6 “Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige,
maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.”
– Spreuken 10:6 –

11 “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.”
– Efeze 4:11-15 –

29 “Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.”
– Spreuken 14:29 –

8 “Wie nietige afgoden vereren,
verlaten Hem Die hun goedertieren is.”
– Jona 2:8 –