De Samaritaanse Vrouw – Vrucht Van Vermenigvuldiging

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

10 “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
11 De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?
12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
15 De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.”
– Johannes 4:10-15 –

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

Rivers & Robots – More Than Enough – Anno 2018

Dick Pieterman – “Gods Verlangen” – Anno 2011

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

9 “Want Hij heeft de dorstige* (*Letterlijk: versmachtende.) ziel verzadigd
en de hongerige ziel met het goede vervuld.”
– Psalm 107:9 –

Emeli Sandé – Read All About It (Part III) – Anno 2012

Opwekking 778 – “Hoe Lang, O Heer?”

2 “Hoelang nogHEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

TQ – Change (Intro) – Anno 1998

Once Upon A Time In Hollywood – “Would It Botter You If I Sat Next To You And Read My Book Too?” – Anno 2019

[fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hi