De Samaritaanse Vrouw – Deel I – Gebroken Geschiedenis & Hoopvolle Horizon

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

13 “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”
– Johannes 4:13-14 –

Rachel’s – Water From The Same Source – Anno 2003

Rivers & Robots – More Than Enough – Anno 2018

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

9 “Want Hij heeft de dorstige* (Letterlijk: versmachtende.) ziel verzadigd
en de hongerige ziel met het goede vervuld.”
– Psalm 107:9 –

Emeli Sandé – Read All About It (Part III) – Anno 2012

De Samaritaanse Vrouw – Deel I – Gebroken Geschiedenis

TQ – A Change Is Gonna Come (Sam Cooke Remake)

Antoon & Big2 Featuring Spacekees – Intro – Anno 2020

TQ – Change (Intro) – Anno 1998

Opwekking 778 – “Hoe Lang, O Heer? (Live)” – Anno 2015

2 “Hoelang nogHEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

TQ – Westside – Anno 1998

Deadpool 2 – “Just Let Me Die In Peace!” – Anno 2018

Céline Dion – Ashes (Soundtrack From “Deadpool 2”) – Anno 2018

Once Upon A Time In Hollywood – “Would It Botter You If I Sat Next To You And Read My Book Too?” – Anno 2019

Black Widow – Anno 2020

Emma Watson, Luke Evans, Josh Gad – Belle (Soundtrack From “Beauty And The Beast”) – Anno 2017

Coldplay – Paradise – Anno 2011

Madonna – Frozen – Anno 1998

Vanilla Ice – Ice Ice Baby – Anno 1990

25 “Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”
– Ezechiël 36:25-26 –

Atomic Blonde – Anno 2017

Harley Quinn : Birds Of Prey – Anno 2020

Craig David Featuring Bastille – I Know You – Anno 2018

Suicide Squad – Anno 2016

26 “Ik vond iets wat bitterder is dan de dood:
de vrouw die een vangnet is.
Haar hart is een sleepnet,
haar handen zijn boeien.
Wie goed is voor het aangezicht van God,
zal aan haar ontkomen,
maar een zondaar wordt door haar gevangen.”
– Prediker 7:26 –

Craig David – Love Will Come Around – Anno 2018

13 “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.”
– Hosea 2:13-14 –

Once Upon A Time In Hollywood – “He Spends More Of His Days In Pain Than He Ever Did Before…” – Anno 2019

12 “Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.”
– Spreuken 14:12 –

Sin City : A Dame To Kill For – Comic-Con Red Band Trailer – Anno 2014

3 “Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem,
haar gehemelte is gladder dan olie,
4 maar het laatste van haar is bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard.* (*Letterlijk: een zwaard van monden.)
5 Haar voeten dalen af naar de dood,
haar voetstappen sturen aan op het graf;
6 opdat je het pad ten leven niet zou inslaan,
zwalken haar sporen zonder dat je het beseft.
7 Nu dan, kinderen, luister naar mij
en wijk niet af van de woorden van mijn mond.
8 Houd je weg ver bij haar vandaan
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,
9 opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft
en je jaren aan een meedogenloze,
10 opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht,
en je zwoegen ten goede komt aan het huis van een onbekende,
11 zodat je uiteindelijk kermt,
als het gedaan is met je vlees en je lichaam,”
– Spreuken 5:3-11 –

19 “Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen vreze voor Mij bij u is,
spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.


20
Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken,
en uw banden verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer.
21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,
een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?
22 Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.”
– Jeremia 2:19-22 –

Timothy Keller – “How Sin Makes Us Addicts” – Anno 1999

23 “Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de Baäls aan gegaan?
23 “Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
24 een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
25 Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.”
– Jeremia 2:23-25 –

Wyclef Jean Featuring Earth, Wind & Fire, The Product G&B – Runaway – Anno 2000

Harry Gregson-Williams – Taxi – Anno 2004

The Incredible Hulk – Anno 2008

1 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai:
2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.
3 Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.”
– Jona 1:1-3 –

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot – Anno 2014

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

The Opposites – Vandaag – Anno 2009

Flinke Namen – Wolken – Anno 2012

The Opposites – Licht Uit – Anno 2010

Tove Lo – Habits (Stay High) – Hippie Sabotage Remix – Anno 2013

The Opposites – Hey DJ – Anno 2012

Youp Van Het Hek – Dansvloer – Anno 2002 : “Youp Speelt Youp”

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

Antoon & Big2 – Disco Duivel – Anno 2020

3 “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.
4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.”
– Jakobus 4:3-4 –

TQ Featuring Cadillac & Low – Pumpin – Anno 2008

TQ – The Pusher – Anno 2013

TQ – RememberMelinda – Anno 1998

6 “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!”
– Jona 1:6 –

Timothy Keller – “Sin As Slavery” – Anno 1996

4 “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen;
daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!”
– Numeri 11:4-6 –

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2013

Bastille – Pompeii – Anno 2013

The Opposites – Op Een Level – Anno 2013

TQ Featuring Tray Deee – One More Lick – Anno 1998

The Dark Knight – Ultimate Trilogy Trailer – Anno 2012

TQ Featuring Mystikal – Bad Man – Anno 2013

Spider-Man III – Anno 2007

Spider-Man : Far From Home – “The Night Monkey” – Anno 2019

18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.”
– Johannes 3:18-21 –

2 “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”
– 2 Timotheüs 4:2-4 –

Mad Max : Fury Road – “Oh What A Day, What A Lovely Day! … I Live, I Die, I Live Again!” – Anno 2015

11 “Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat u weer vertrekt.
12 En als u een huis binnengaat, begroet het dan.
13 En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren.
14 En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten.”
– Mattheüs 10:11-14 –

Wyclef Jean – Low Income – Anno 2000

The Opposites Featuring Sef – Crazy Zin In – Anno 2010

The Opposites Live @ Lowlands – Anno 2013

The Opposites Featuring Mr. Probz – Sukkel Voor De Liefde – Anno 2013

Mad Max : Fury Road – “We Had No Water, And Water Was Filth, It Was Poisoned” – Anno 2015

4 “Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis,
een stad om te wonen vonden zij niet.
5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig,
hun ziel was in hen bezweken.
6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
redde Hij hen uit hun angsten.
7 Hij leidde hen op een rechte weg,
zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen.”
– Psalm 107:4-7 –

13 “Maar zij vergaten spoedig Zijn werken.
Zij wachtten niet op Zijn raad,
14 en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn;
zij stelden God op de proef in de wildernis.
15 Toen gaf Hij hun wat zij begeerden,
maar henzelf* (*Letterlijk: hun zielen.) deed Hij uitteren.* (*Letterlijk: zond Hij een uittering.)”
– Psalm 106:13-15 –

17 “Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding* (*Letterlijk: om de weg van hun overtreding.)
en om hun ongerechtigheden gekweld werden.
18 Hun ziel had een afschuw van al het voedsel,
zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen.
19 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.
20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.”
– Psalm 107:17-20 –

7 “De Engel van de HEERE vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.”
– Genesis 16:7 –

Big2 – Altijd Daar – Anno 2020

Diggy Dex – Altijd Dichtbij – Anno 2020

Antoon & Big2 – Laat Me Niet Gaan – Anno 2020

19 “God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.”
– Genesis 21:19 –

TQ – Daily – Anno 2000

Alice DJ – Better Off Alone (UK Edit) – Anno 1999

LeAnn Rimes – I Need You – Anno 2000

Marco Borsato & Matt Simons – Breng Me Naar Het Water – Anno 2015

Kanye West – Water – Anno 2019

Gawvi – In The Water – Anno 2017

Antoon & Big2 – Heilig Water – Anno 2020

Rachel’s – Water From The Same Source – Anno 2003

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –

8 “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!”
– Jakobus 4:8 –

Star Wars – Episode IX : The Rise Of Skywalker – Anno 2019

TQ – Freedom – Anno 2017

2Pac – Changes – Anno 1998

TQ – Changes – Anno 2019

Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad & Jonathan Groff – Some Things Never Change (Soundtrack From “Frozen II”) – Anno 2019

5 “Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd.
6 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u trappelend in uw bloed en Ik zei tegen u in uw bloed: Leef! Ja, Ik zei tegen u in uw bloed: Leef!”
– Ezechiël 16:5-6 –

TQ – I Wish – Anno 2013

6 “Wie is zij die daar uit de woestijn komt,
als zuilen van rook,
in een wolk van mirre en wierook,
van allerlei geurige kruiden van de koopman?”
– Hooglied 3:6 –

Spectre – Anno 2015

Sam Smith – Writing’s On The Wall – Anno 2015

18 “Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?”
– Jesaja 43:18-19 –

Wyclef Jean – Perfect Gentleman – Anno 2000

TQ – Emergency – Anno 2019

Avril Lavigne – I’m With You – Anno 2002

Coldplay – Fix You – Anno 2005

Wyclef Jean Featuring Mary J. Blige – 911 – Anno 2000

2Pac Featuring Sierra Deaton – Little Do You Know (NodaMixMusicMashup)

Coldplay – A Sky Full Of Stars – Anno 2014

14 “Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
15 Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbijtrok, uw schoonheid was voor hem!”
– Ezechiël 16:14-15 –

Mena Massoud & Naomi Scott – Desert Moon (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

Tori Kelly Featuring Ed Sheeran – I Was Made For Loving You – Anno 2015

2 Brothers On The 4th Floor – Come Take My Hand – Anno 1995

Aladdin – Anno 2019

Mena Massoud & Naomi Scott – A Whole New World (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

9 “Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen,
op de dag dat ik roep.
Dit weet ik: dat God met mij is.”
– Psalm 56:9-10 –

Naomi Scott – Speechless (Soundtrack From “Aladdin”) – Anno 2019

5 “Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,*
(*Of: Hij werd mishandeld en Hij werd verdrukt.)
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.”
– Jesaja 53:5-7 –

Big2 & Dinand (KANE) – No Surrender (Live @ GIEL 3FM) – Anno 2010

The Opposites – Succes – Anno 2010

TQ – Faster – Anno 2019

2Pac Featuring The Notorious B.I.G – Hold On Be Strong (Matoma Remix)

TQ – Come Again (Interlude) – Anno 2000

Whitney Houston – My Love Is Your Love – Anno 1998

Wyclef Jean – Whitney Houston Dub Plate – Anno 2000

Dick Pieterman – “Verzoent Met Je Verleden” – Anno 2012

How I Met Your Mother – Every Theory About Relationships (Supercut) – Part I (Season 1-4)

De Samaritaanse Vrouw – Deel I – Hoopvolle Horizon

How I Met Your Mother – Every Theory About Relationships (Supercut) – Part II (Season 5-9)

TQ – Sideways (Citizen Cope Remake)

Big2 – Ziel Van Het Kwaad – Anno 2021

Columbia Pictures Intro – Bad Boys – Anno 1995

Bad Boys III : For Life – “Bad Boys, Whatcha Gonna Do?” – Anno 2020

TQ – Whatchagondo – Anno 2008

Bad Boys III : For Life – “Bad Boys Coming For Ya” – Anno 2020

The Aviator – “Run Reel Ten Again! I Think We’re Duplicating A Shot Here!” – Anno 2004

Bad Boys – Anno 1995

17 “Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.”
– Spreuken 17:17 –

Once Upon A Time In Hollywood – “I’m In The Movie! I Am Sharon Tate!” – Anno 2019

Bad Boys II – Anno 2003

17 “Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.”
– Spreuken 17:17 –

Kygo Featuring Valerie Broussard – Think About You – Anno 2019

Once Upon A Time In Hollywood – “You’re Sitting There Like A Fucking Baboon!” – Anno 2019

TQ Featuring Mikkey Halsted – Star – Anno 2013

Wil Smith – Wild Wild West (Matoma Remix)

Hitch – Anno 2005

Will Smith – Miami (Matoma Remix)

Hitch – “Jet Ski” – Anno 2005

9 “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.
10 Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.
11 Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden?
12 En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.”
– Prediker 4:9-12 –

Craig David – Talk To Me – Anno 2018

Collateral Beauty – Anno 2016

TQ – Dreams – Anno 2017

Focus – Anno 2015

Craig David – Focus – Anno 2018

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

1 “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.”
– 1 Johannes 3:1-2 –

Once Upon A Time In Hollywood – Anno 2019

TQ – Hollywood – Anno 2010

Seven Pounds – Anno 2008

7 Wonderen
Vergeving
Verlossing
Reiniging
Genezing
Bevrijding
Verzoening
Wedergeboorte

Craig David – Somebody Like Me – Anno 2018

I Am Legend – Anno 2007

TQ – Legendary – Anno 2013

Craig David – Brand New – Anno 2018

17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”
– 2 Korinthe 5:17 –

Bad Boys III : For Life – “Good Men” – Anno 2020

TQ – Good Love – Anno 2013

4 “De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.”
– 1 Korinthe 13:4-8a –

Craig David – Love Me Like It’s Yesterday – Anno 2018

Aladdin – Anno 2019

TQ – Right Here – Anno 2013

Hancock – Anno 2008

Craig David – Going On – Anno 2018

Hancock – “It’s Not Sexual! Not That You’re Not An Attractive Woman! You’re Actually A Very Attractive Woman!” – Anno 2008

27 “Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.”
– Markus 10:27 –

Big2 – Duizelig – Anno 2021

Antoon – Hyperventilatie – Anno 2020

Antoon & Big2 – Leuk – Anno 2021

Craig David – Bootyman – Anno 2000

30 “Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk,
een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.”
– Spreuken 31:30 –

Suicide Squad – Anno 2016

Will Smith – Freakin’ It (Paxel Remix)

TQ – S.E.X.Y. – Anno 2009

Craig David – Talk To Me (Part II) – Anno 2018

TQ Featuring Gilly The Kid – No Better Love – Anno 2013

Craig David – Follow Me – Anno 2000

TQ – Wett – Anno 2010

Craig David – Rendezvous – Anno 2000

TQ – On – Anno 2017

7 “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
als bij de gazellen of bij de hinden op het veld,
dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert,
voordat het haar behaagt.”
– Hooglied 2:7 –

Bad Boys III : For Life – Anno 2020

17 “Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.”
– Spreuken 17:17 –

TQ – The One – Anno 2000

38 “Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar,
die Uw vreze is toegedaan.”
– Psalm 119:38 –
49 “Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar,
waarop U mij deed hopen.
50 Dit is mij tot troost in mijn ellende:
dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.”
– Psalm 119:49-50 –

Craig David & Sigala – Ain’t Giving Up – Anno 2016

TQ – Still In Love – Anno 2017

Craig David – Change My Love – Anno 2016

“Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.
Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.”
– Psalm 128:3-4 –

2Pac Featuring The Notorious B.I.G., DMX & Ed Sheeran – I See Fire (Can’t Turn A Whore Into A Housewife) (DJ Shota Remix)

26 “Mijn zoon, geef mij je hart,
en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.
27 Want een hoer is een diepe kuil,
en een vreemde vrouw een nauwe put.
28 Ja, zelf ligt zij als een rover op de loer,
zij vermeerdert het aantal trouwelozen onder de mensen.”
– Spreuken 23:26-28 –

Once Upon A Time In Hollywood – “Take A Bite And Feel All Right!” – Anno 2019

2Pac Featuring The Notorious B.I.G. & Parson James – Stole The Show (Shota Edit)

15 “Wie borg is voor een vreemde, zal het beslist slecht vergaan,
maar wie handslag haat, leeft veilig.”
– Spreuken 11:15 –

Youp Van Het Hek – Liegen Liefste – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Het Is Sterven Of Liegen”

The Aviator – “You Know, Sometimes I Get These Feelings Katy… I Get These Ideas, These Crazy Ideas About Things That May Not Really Be There…” – Anno 2004

Youp Van Het Hek – De Liefde Liegt – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

Antoon & Big2 – Levensgevaarlijk – Anno 2020

Bloodshot – Anno 2020

42 “Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?* (*Letterlijk: kent u Mijn spreken niet?) Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.
46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?
47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.”
– Johannes 8:42-47 –

Florence + The Machine – Shake It Out – Anno 2011

X-Men : Dark Phoenix – “Jesus Christ : Samantha, You Are Not Broken!” – Anno 2019

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

X-Men : Dark Phoenix – “Sometimes We Want To Believe People Are Something That They Are Not … By The Time We Realise Who They Are, It’s To Late!” – Anno 2019

Ernst Van De Zaak – Vergeving – Anno 2011

X-Men : Dark Phoenix – “Every Hero Has A Dark Side” – Anno 2019

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

TQ – Long Kiss Goodnite – Anno 2013

3 “Geef je kracht niet aan de vrouwen
en je wegen niet om koningen te verdelgen.”
– Spreuken 31:3 –

Nelly Furtado – All Good Things Come To And End (George Whyman Remix)

Alice DJ – Back In My Life – Anno 2000

Vanessa Carlton – A Thousand Miles – Anno 2001

Big2 – Altijd Daar – Anno 2018

Diggy Dex – Altijd Dichtbij – Anno 2020

Big2 – Nooit Alleen – Anno 2021

Sam Cooke – Bring It On Home To Me – Anno 1975

Coolio – C U When U Get There – Anno 1997

TQ – By Your Side (Sade Remake)

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot Anno 2014

Big2 – Dat Ik Leef – Anno 2020

Deadpool 2 – “Listen To The Pain. It’s Both History Teacher And Fortune Teller. Pain Teaches Us Who We Are, Wade. Sometimes, It’s So Bad, We Feel Like We’re Dying. But We Can’t Really Live Till We’ve Died A Little, Can We?” – Anno 2018

Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis – Ik Zou Het Zo Weer Overdoen – Anno 2013

Big2 – Het Is Wat Het Is (Ik Zou Het Allemaal Opnieuw Doen) – Anno 2021

M83 – Wait (Kygo Remix)

Marco Borsato – De Weg Terug – Anno 2013

Antoon & Big2 – Laat Me Niet Los (Ik Vind Mijn Weg Wel Terug) – Anno 2020

Ryuichi Sakamoto – Main Theme (Extended Soundtrack From “The Revenant”) – Anno 2015

Big2 – Life Goes On – Anno 2021

Rachel’s – Water From The Same Source – Anno 2003

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 5 : “The Euclid Alternative” – “I’m Finding Your Reckless Nonchalance Regarding The Check-Engine Light To Be Very Troubling!”

Big2 – Denk Er Niet Meer Over Na – Anno 2021

Friends : Season 1 – Episode 18 : “The One With All The Poker” – “You Guys, You Know What I Just Realized? ‘Joker’ Is ‘Poker’ With A ‘J’!”

Joker – Anno 2019

Joker – That’s Life (Instrumental) – Anno 2019

12 “Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen* (*Letterlijk: een komend verlangen.) is een boom des levens.”
– Spreuken 13:12 –

TQ – Somebody – Anno 2015