Dagelijkse Dauw – Psalmen Boek IV

Read Scripture : Psalms

7 “Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.”
– Psalm 90:7-8 –

Lauren Daigle – Under Your Wings – Anno 2018

1 “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.”
– Psalm 91:1-4 –

Timothy Keller – Psalm 91 Meditation : “Trusting God In Difficult Times” – Anno 2020

5 “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.”
– Psalm 91:5-6 –

Piano Message – Psalm 91 : Over-Flow

300 – Anno 2006

300 : Rise Of An Empire – Anno 2014

7 “Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.”
– Psalm 91:7-8 –

9 “Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10 Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.”
– Psalm 91:9-10 –

11 “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.”
– Psalm 91:11-12 –

13 “Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.”
– Psalm 91:13 –

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 2 – Episode 17 : “The One Where Eddy Moves In” – “See, This Is The Brilliance Of The Show. I Say Always Keep Them Running!”

Baywatch – “Let Me Help You” – Anno 2017

Baywatch – Opening Titles – Anno 1989-2001 (Remastered Anno 2019)

Baywatch – Anno 2017

Jurassic World 2 : Fallen Kingdom – Mosasaurus Attack – Anno 2018

14 “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.”
– Psalm 91:14-16 –

Baywatch Remastered – Official Trailer – Anno 2019

CB Milton – Send Me An Angel – Anno 1993

Baywatch Remastered – “Send Me C J Parker!” – Anno 2019

Baywatch – End Credits (Season 2, 3 & 4)

Destiny’s Child – Survivor – Anno 2001

TQ Featuring Jay – They Never Saw Me Coming – Anno 1998

Maurits Jan Westhoven : “We Mogen Groeien” – Getuigenis Anno 2018

13 “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.
14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.”
– Psalm 92:13-14 –

TQ – Legendary – Anno 2013

The Opposites – Succes – Anno 2010

TQ Featuring Mikkey Halsted – Star – Anno 2013

Red – Anno 2010

Red 2 – Anno 2013

15 “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris* (*Letterlijk: vet.) en groen zijn,
16 om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.”
– Psalm 92:15-16 –

The King Of Queens – “Best Of Arthur Spooner”

No Country For Old Men – Anno 2007

The King Of Queens : Season 6 – Episode 14 : “Switch Sitters” – “Arthur Has A Meltdown”

Youp Van Het Hek – Oude Mensen – Anno 2014 : “Wigwam”

The King Of Queens : Season 4 – Episode 25 : “Shrink Wrap” – “Arthur Goes To Therapy”

Peter Bjorn And John – Young Folks – Anno 2006

The King Of Queens – “Carrie & Arthur’s Best Moments”

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Christianna Holwerda-Bolt – Geestelijke Bolwerken – Anno 2016

TQ – Temptation – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

8 “Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?
9 Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?”
– Psalm 94:8-9 –

18 “Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.
19 Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.”
– Psalm 94:18-19 –

Kanye West Featuring Clipse & Kenny G – Use This Gospel – Anno 2019

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Ernst Van De Zaak – 180 Graden – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013

Opwekking 549 – “Ik Kniel Neer En Beleid”

5 “Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.”
– Psalm 99:5 –

Jurassic World – “You Know What? No, No, No! You Guys Are Not Gonna Watch This! Keep The Window Closed!” – Anno 2015

Friends : Season 7 – Episode 2 : “The One With Rachel’s Book” – “All Right, I’m Sorry! Rach, I’m Sorry! Okay, I’m Sorry! Maybe I Can Make It Up To You By… Taking You Roughly In The Barn!”

2 “Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.
Wanneer zult U tot mij komen?
Ik zal binnen mijn huis wandelen
met een oprecht hart.
3 Ik zal mij geen verdorven praktijken
voor ogen stellen.
Ik haat wat de afvalligen doen,
hun daden zullen zich niet aan mij hechten.”
– Psalm 101:2-3 –

Youp Van Het Hek – Reality TV – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Het Is Liegen Of Sterven”

Youp Van Het Hek – Reclameleugens – Anno 1997 : “Scherven”

Youp Van Het Hek – Chiquita – Anno 1997 : “Scherven”

Youp Van Het Hek – Kijkcijfers – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Het Is Liegen Of Sterven”

Youp Van Het Hek – Strompelen – Oudejaarsconference Anno 1995 : “Het Is Liegen Of Sterven”

Youp Van Het Hek – Hoogbegaafd – Oudejaarsconference Anno 1999 : “Mond Vol Tanden”

Youp Van Het Hek – Midlife – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

Youp Van Het Hek – Glossy – Anno 2008 : “Schreeuwstorm”

Youp Van Het Hek – Computerschelden – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

Youp Van Het Hek – TV Kijken – Oudejaarsconference Anno 2011 : “De 2e Viool”

Youp Van Het Hek – Populaire Televisie – Oudejaarsconference Anno 2014 : “Wat Is De Vraag?”

Youp Van Het Hek – Bagger TV – Anno 2017 : “Licht”

Youp Van Het Hek – Borrelprietpraat Over Bejaardentelevisie – Oudejaarsconference Anno 2017 : “Een Vloek En Een Zucht”

Comedy Central NL – “The Roast Of Johnny De Mol : Peter Pannekoek” – Anno 2018

Youp Van Het Hek – Ik Ben Toch Niet Debiel! – Oudejaarsconference Anno 1989

Youp Van Het Hek – De Weg – Anno 2010 : “Omdat De Nacht”

Youp Van Het Hek – Gemberthee – Oudejaarsconference Anno 2021 : “Korrel Zout”

7 “Ik lijk op een kauw in de woestijn,
ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen.
8 Ik lig wakker, ik ben geworden
als een eenzame mus op het dak.
9 Mijn vijanden honen mij de hele dag;
wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek.”
– Psalm 102:7-9 –

8 “Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.”
– Psalm 103:8-14 –

Antoon – Ogen Op De Troon – Anno 2020

19 “De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.”
– Psalm 103:19 –

2 “Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.
3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.”
– Psalm 104:2-3 –

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot – Anno 2014

TQ – Temptation – Anno 2019

Sin City : A Dame To Kill For – Anno 2014

13 “Maar zij vergaten spoedig Zijn werken.
Zij wachtten niet op Zijn raad,
14 en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn;
zij stelden God op de proef in de wildernis.
15 Toen gaf Hij hun wat zij begeerden,
maar henzelf* (*Letterlijk: hun zielen.) deed Hij uitteren.* (*Letterlijk: zond Hij een uittering.)”
– Psalm 106:13-15 –

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

TQ – I Wish – Anno 2012