Dagelijkse Dauw – Psalmen Boek III (Psalm 73-89)

Read Scripture : Psalms

Dick Pieterman – “De Twee Bomen – Deel III : De Twee Bergen” – Anno 2017

Annemieke Koelewijn & Gerald Troost – Goud – Anno 2005

Opwekking 735 – Als De Berg Sion

2 “Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven hebt,
de stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt,
de berg Sion, waarop U gewoond hebt.”
– Psalm 74:2 –

Gerald & Nelinda Troost – Ik Zie Goud In Jou (Live @ Nederland Zingt) – Anno 2018

52 “Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken
en leidde hen als een kudde door de woestijn.
53 Ja, Hij leidde hen veilig, zodat zij niet angstig waren,
want de zee had hun vijanden bedolven.”
– Psalm 78:52-53 –

Jumanji : The Next Level – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 3 – Episode 6 : “I’m Not That Guy” – “And I Found A Porno Starring Ted Mosby!”

How I Met Your Mother : Season 2 – Episode 9: “Slap Bet” – “Uh, I Slap Bet Marshall That You Did Porn, So I Win!”

8 “Denk niet aan onze vroegere misdaden,
haast U, laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen,
want wij zijn volledig uitgeteerd.
9 Help ons, o God van ons heil,
omwille van de eer van Uw Naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden,
omwille van Uw Naam.”
– Psalm 79:8-9 –

How I Met Your Mother : Season 6 – Episode 9: “Glitter” – “Hey Jessica! How’s Your Beaver?”

18 “Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,
op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
19 Dan zullen wij ons niet van U afkeren;
behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.
20 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.”
– Psalm 80:18-20 –

Friends : Season 2 – Episode 5 : “The One With Five Steaks And An Eggplant” – “Okay, Pure Evil. Horny And Alone. I’ve Done This!”

10 “Er mag onder u geen andere god zijn,
u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.
11 Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
12 Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd,
Israël is tegenover Mij onwillig geweest.
13 Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,* (*Letterlijk: de verharding van hun hart.) zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.
14 Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,
was Israël in Mijn wegen gegaan!
15 In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben
en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.”
– Psalm 81:10-15 –

2 Brothers On The 4th Floor – Never Alone – Anno 1994

14 “Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als stoppels voor de wind.
15 Zoals vuur een woud verbrandt,
zoals de vlam de bergen verzengt,
16 achtervolg hen zó met Uw storm,
jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.
17 Bedek hun gezicht met schande,
dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.”
– Psalm 83:14-17 –

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

The Opposites – Succes – Anno 2010

6 “Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun hart zijn de gebaande wegen.”
– Psalm 84:6 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016

How I Met Your Mother : Season 2 – Episode 5 : “World’s Greatest Couple” – “While Guys Like Ted And Marshall May Hide Their Porn, I Had Mine… Professionally Lit”

10 “O God, ons schild, zie
en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
11 Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.”
– Psalm 84:10-11 –

How I Met Your Mother : Season 2 – Episode 5 : “World’s Greatest Couple” – “I Think I Left Something On The Bookshelf…”

11 “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
12 Trouw komt op uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
13 Ook geeft de HEERE het goede,
en geeft ons land zijn opbrengst.
14 Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,
Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.”
– Psalm 85:11-14 –

3 “Wees mij genadig, Heere,
want ik roep tot U de hele dag.
4 Verblijd de ziel van Uw dienaar,
want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op.
5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
6 HEERE, neem mijn gebed ter ore,
sla acht op mijn luide smeekbeden.
7 In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan,
want U verhoort mij.
8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere;
werken als de Uwe zijn er niet.
9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere,
zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen
en Uw Naam eren.
10 Want U bent groot en doet wonderen,
U bent God, U alleen.”
– Psalm 86:3-10 –

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Christianna Holwerda-Bolt – Geestelijke Bolwerken – Anno 2016

TQ – Temptation – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

2 “HEERE, God van mijn heil,
overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik.
3 Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen,
neig Uw oor tot mijn roepen.
4 Want mijn ziel is verzadigd van ellende,
mijn leven raakt bijna het graf.
5 Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen,
ik ben geworden als een man zonder kracht,
6 afgezonderd onder de doden,
net als de gesneuvelden, die in het graf liggen:
aan hen denkt U niet meer!
Zíj zijn afgesneden van Uw hand.
7 U hebt mij in de onderste kuil gelegd,
in duistere oorden, in diepten.”
– Psalm 88:1-7 –

How I Met Your Mother : Season 5 – Episode 7 : “The Rough Patch” – “Kids, Pornography Is Bad! And So, I Was Getting Rid Of That Vile Pornography Right Away…”

8 “Uw grimmigheid leunt op mij,
U hebt mij neergedrukt door al Uw golven.
9 Mijn bekenden hebt U ver van mij verwijderd,
U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt;
ik ben opgesloten en kan er niet uit komen.
10 Mijn oog is treurig van ellende;
HEERE, ik roep tot U de hele dag,
ik strek mijn handen naar U uit.”
– Psalm 88:8-10 –

Kanye West Featuring Clipse & Kenny G – Use This Gospel – Anno 2019

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Ernst Van De Zaak – 180 Graden – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013