Dagelijkse Dauw – Psalmen Boek II (Psalm 42-72)

Read Scripture : Psalms

Dick Pieterman – “Sta Op En Schitter” – Anno 2016

29 Juni 2014 – Estádio Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Sixteenth Final – Netherlands 2-1 Mexico – (Highlights)

11 “Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.”
– Psalm 46:11 –

29 Juni 2014 – Estádio Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza – The XX FIFA World Cup 2014 Brasil – Sixteenth Final – Netherlands 2-1 Mexico – (Full Match)

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Christianna Holwerda-Bolt – Geestelijke Bolwerken – Anno 2016

TQ – Temptation – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

TQ – Girls Of Summer – Anno 2017

Sisqo – Thong Song – Anno 1999

Aerosmith – Girls Of Summer – Anno 2002

3 “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,
zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt
en rein bent wanneer U oordeelt.”
– Psalm 51:3-6 –

How I Met Your Mother : Season 1 – Episode 4 : “Return Of The Shirt” – “You Dumped A Pornstar? Friendship Over!”

9 “Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen;
laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren
en zondaars zullen zich tot U bekeren.”
– Psalm 51:9-15 –

Kanye West Featuring Clipse & Kenny G – Use This Gospel – Anno 2019

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Ernst Van De Zaak – 180 Graden – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013

Robert Morris – “Stop Tolerating The Jezebel Spirit” – Anno 2017

13 “Immers, het is geen vijand die mij hoont,
anders zou ik het verdragen hebben;
het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft,
anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
14 Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke,* (*Letterlijk: mijn waarde.)
mijn leidsman en mijn bekende.
15 Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen,
wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!”
– Psalm 55:13-15 –
21 “Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had,
hij ontheiligt zijn verbond.
22 Zijn mond is gladder dan boter,
maar zijn hart wil strijd;
zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar het zijn getrokken zwaarden.”
– Psalm 55:21-22 –

Kanye West – Closed On Sunday (“Jezebel Don’t Even Stand A Chance!”) – Anno 2019

Willemijn, Lieke & Mirthe – Toevlucht In De Strijd (“Kom Maar Bij Mij”) – Anno 2020

Trijntje Oosterhuis – Kom Maar Bij Mij (Live @ Beste Zangers) – Anno 2018

Aladdin – Anno 2019

Naomi Scott – Speechless (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 2019

Youp Van Het Hek – “Dan Knipoog Ik Even Naar Het Koppie Van Kluivert” – Anno 1995 : “Spelen Met je Leven”

Andere Tijden Sport – Kluivert En De Tranen Van De Champions League – Anno 2015

9 “Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen,
op de dag dat ik roep.
Dit weet ik: dat God met mij is.”
– Psalm 56:9-10 –

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Ernst Van De Zaak – Vergeving – Anno 2011

Antoon & Big 2 – Wat Een Leven – Anno 2020

2 “O God, luister naar mijn roepen,
sla acht op mijn gebed.
3 Van het einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt;
leid mij op een rots
die voor mij te hoog zou zijn.”
– Psalm 61:2-3 –

Sugar Ray – Spinning Away – Anno 2000

Lauren Daigle – Your Wings – Anno 2018

4 “Want U bent een toevlucht voor mij geweest,
een sterke toren tegen de vijand.
5 Ik zal in alle eeuwigheid* (*Letterlijk: eeuwigheden.) in Uw tent verblijven,
mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels.”
– Psalm 61:4-5 –

Deadpool 2 – “You Have A Good Heart! It Belongs Here, Where It Can Grow!” – Anno 2018

Max Graham vs Yes – Owner Of A Lonely Heart – Anno 2005

8 “In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.”
– Psalm 62:8-9 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Sela – Vreugde Van Mijn Hart (Live) – Anno 2016

Opwekking 802 – Hier Is Mijn Hart Heer (Live) – Anno 2017

Opwekking 550 – Dicht Aan Uw Hart

Dick Pieterman – “Mijn Zoon, Geef Mij Je Hart” – Anno 2016

Maurits Jan Westhoven & Christianna Holwerda-Bolt – De Wortel Van Al Het Kwaad – Anno 2021

The Notorious B.I.G. Featuring Mase & Puff Daddy – Mo Money Mo Problems – Anno 1997

Ducktales – Theme Song – Anno 2017

11 “Vertrouw niet op onderdrukking,
stel geen ijdele hoop op roof.
Als het vermogen toeneemt,
zet er het hart niet op.”
– Psalm 62:11 –

The Opposites Featuring Candy Dulfer – Money – Anno 2010

TQ Featuring E-40 – Gotta Make That Money – Anno 1998

Sjaak Featuring The Opposites – Maak Money – Anno 2013

Maurits Jan Westhoven Featuring Gesina Tatipata – Oh God – Anno 2016

2 “O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.”
– Psalm 63:2-3 –

4 “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
5 Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.”
– Psalm 63:4-6 –

7 “Wanneer ik aan U denk op mijn bed,
over U peins in nachtwaken –
8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
Uw rechterhand ondersteunt mij.”
– Psalm 63:7-9 –

Kanye West – Every Hour – Anno 2019

4 “Ongerechtigheden hadden de overhand over mij,
maar onze overtredingen, die verzoent Ú.”
– Psalm 65:4 –

Nederland Zingt – Opwekking 462 : Aan Uw Voeten, Heer

12 “U kroont het jaar van Uw goedheid,
Uw voetstappen druipen van overvloed,
13 zij bedruipen de weiden van de woestijn.
De heuvels omgorden zich met vreugde.”
– Psalm 65:12-13 –

Dick Pieterman – “Als Hij Komt…” – Anno 2018

TQ – Temptation – Anno 2019

The Big Bang Theory : Season 1 – Episode 7 : “The Dumpling Paradox” – “It’s Like Talking To A Wall”

10 “Want U hebt ons beproefd, o God,
U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.
11 U had ons in het net gebracht,
U had een knellende band om ons middel gelegd,
12 U had de sterveling over ons hoofd doen rijden.
Wij waren in het vuur en in het water gekomen,
maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.”
– Psalm 66:10-12 –

Mr Probz – Waves – Anno 2013

2 “Verlos mij, o God,
want het water is tot aan de ziel gekomen.
3 Ik ben gezonken in bodemloze modder,
waarin men niet kan staan;
ik ben gekomen in de waterdiepten
en de vloed overspoelt mij.”
– Psalm 69:2-3 –
15 “Ontruk mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken,
laat mij gered worden van wie mij haten,
en uit de waterdiepten.
16 Laat de watervloed mij niet overspoelen,
de diepte mij niet verslinden,
de put zijn mond boven mij niet sluiten.”
– Psalm 69:15-16 –

Mr Probz – Waves (Robin Schulz Remix Radio Edit) – Anno 2014

Dick Pieterman – “Omgaan Met Teleurstelling” – Anno 2011

Youp Van Het Hek – De Oude Dame (I) – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

Youp Van Het Hek – Mevrouw Van Dijk (I) – Oudejaarsconference Anno 1999 : “Mond Vol Tanden”

Youp Van Het Hek – De Oude Dame (II) – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

Youp Van Het Hek – Mevrouw Van Dijk (II) – Oudejaarsconference Anno 1999 : “Mond Vol Tanden”

Youp Van Het Hek – De Oude Dame (Slot) – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

20 “Ú kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande;
allen die mij benauwen, zijn U bekend.* (*Letterlijk: zijn vóór U.)
21 Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak;
ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet,
op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.”
– Psalm 69:20-21 –

9 Juni 2008 – Stade De Suisse, Bern – The XIII EUFA European Championship 2008 Austria-Switzerland – Poule C, Match I – Netherland 3-0 Italy

Youp Van Het Hek – Bazelen In Bern – Oudejaarsconference Anno 2008 : “Troost”

13 Juni 2008 – Stade De Suisse, Bern – The XIII EUFA European Championship 2008 Austria-Switzerland – Poule C, Match II – Netherland 4-1 France

The Opposites – Outsider – Anno 2007

Dick Pieterman – “Verwachting & Teleurstelling” – Anno 2016

The Book Of Eli – Anno 2010

28 “Voeg misdaad bij hun misdaad,
laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.
29 Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens,
laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.”
– Psalm 69:28-29 –

TQ – Explosive – Anno 2019

5 “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE,
mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
6 Op U heb ik gesteund van de moederschoot af,
van de baarmoeder af* (*Letterlijk: vanaf de ingewanden van mijn moeder.) bent U mijn Helper;
voortdurend zal mijn lof van U zijn.”
– Psalm 71:5-6 –
17 “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd
en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.”
– Psalm 71:17 –

TQ Featuring Mikkey Halsted – Star – Anno 2013

TQ – Hollywood (Remix)

The Opposites – ‘T Gaat Maar Door – Anno 2007

19 “Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte,
want U hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is aan U gelijk?
20 U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien,
U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken
uit de diepe wateren van de aarde.
21 U zult mijn aanzien vergroten
en mij omringen met Uw troost.”
– Psalm 71:19-21 –

Craig David – Sink Or Swim – Anno 2016