Psalmen – Boek I (Psalm 1-41)

Read Scripture : Psalms

How I Met Your Mother : Season 1 – Episode 3 : “The Sweet Taste Of Liberty” – “Look, Our Forefathers Died For The Pursuit Of Happiness, Okay? Not For The Sit Around And Wait Of Happiness! Now, If You Want, You Can Go To The Same Bar, Drink The Same Beer, Talk To The Same People Every Day, Or You Can Lick The Liberty Bell! You Can Grab Life By The Crack And Lick The Crap Out Of It!”

Timothy Keller – “The Search For Happiness” – Anno 1993

The Persuit Of Happyness – Anno 2006

1 “Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.”
– Psalm 1:1-3 –

Steve Cutts – Happiness – Anno 2017

The Opposites – Succes – Anno 2010

Carlo & Irene – Nog 3… 2… 1… (Live @ De Aller Laatste Telekids : “Het Afscheid”) – Anno 1999

Disney Channel – Donald Duck : Early To Bed (Short Version) – Anno 1941

David Arnold – Talamone / What’s Keeping You Awake? (Original Motion Picture Soundtrack “Quantum Of Solace”) – Anno 2008

Quantum Of Solace – “What’s Keeping You Awake?” – Anno 2008

Ben Clark – Hallucinate (Original Motion Picture Soundtrack “A Score To Settle”) – Anno 2017

TED-Ed – “What Causes Insomnia?” – Anno 2018

Abide : Sleep Meditations – “Healing Sleep With Psalms For Deep Restoration As You Rest In God’s Word All Night” – Anno 2021

Goodbye Christopher Robin – Anno 2017

Christopher Robin – Anno 2018

Inception – Teaser Trailer – Anno 2010

6 “Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij.”
– Psalm 3:6 –

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Arie De Vroet

Inception – Anno 2010

Hans Zimmer – Time (Original Motion Picture Soundtrack “Inception”) – Anno 2010

2 Brothers On The 4th Floor – Dreams – Anno 1994

The Opposites – Leven Is Een Droom – Anno 2007

Lucas Eli – Oneindige Slaap – Anno 2018

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2012

5 “Wees ontzet, maar zondig niet;
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil.”
– Psalm 4:5 –

Inception – “What Is The Most Resilient Parasite?” – Anno 2010

Hans Zimmer – Dream Within A Dream (Original Motion Picture Soundtrack “Inception”) – Anno 2010

Bruce Springsteen – Dream Baby Dream (Live) – Anno 2014

How I Met Your Mother : Season 4 – Episode 17 : “The Front Porch” – “So, Flying To Neverland With Peter And Tink, Was That Amazing?”

The Opposites – Slaap – Anno 2005

9 “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEEREdoet mij veilig wonen.”
– Psalm 4:9 –

Youp Van Het Hek – Opnieuw Beginnen – Anno 2005 : “Prachtige Paprika’s”

Inception – TV Spot : “Dream Is Collapsing” – Anno 2010

Youp Van Het Hek – Dromen – Anno 1998 : “De Waker, De Slaper & De Dromer”

Hans Zimmer – Dream Is Collapsing (Original Motion Picture Soundtrack “Inception”) – Anno 2010

Youp Van Het Hek – Wakker Worden! – Oudejaarsconference Anno 2012 : “De Tweede Viool”

Opwekking 778 – Hoe Lang, O Heer?

2 “Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?”
– Psalm 13:2-3 –

The Opposites – Succes – Anno 2010

NOS Studio Voetbal Eindsignaal – Frans De Munck

How I Met Your Mother : Season 5 – Episode 16 : “Hooked” – “She Was The Devil!”

Ducktales : Season 1 – Episode 16 : “Het Gouden Meer Van De Witte Kwelling Kreek” – “Houd Me Niet Voor De Gek, Glittergoud! Wat Voer Je Precies In Je Schild?”

Destiny’s Child – Bills, Bills, Bills – Anno 1999

Kanye West Featuring Jamie Foxx – Gold Digger – Anno 2005

Ducktales : Season 1 – Episode 16 : “Het Gouden Meer Van De Witte Kwelling Kreek” – “En Waarom Zou Ik Jou Vertrouwen?”

Peter Jan Rens – Geef Nooit Op – Anno 1991

Craig David & Sigala – Ain’t Giving Up – Anno 2016

Sjaak Featuring The Opposites – Maak Money – Anno 2013

Craig David – Change My Love – Anno 2016

Ducktales – Louie Duck’s Best Schemes – Anno 2017

Herman Boon – “De Kracht Van Een Afspraak” – Anno 2019

4 “Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.”
– Psalm 15:4b

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Ernst Van De Zaak – Vergeving – Anno 2011

Ducktales : Season 1 – Episode 16 : “Het Gouden Meer Van De Witte Kwelling Kreek!” – “We Hebben Hier Vijf Jaar In Het IJs Gezeten. Alleen Onze Haat Voor Elkaar Kon Ons Warm Houden. Maar Nadat Ik Al Die Tijd Naar Dat Vermaledijde Snoetje Van Je Had Gestaard, Veranderde Er Iets! Die Warmte Kwam Door Iets Anders …”

Inception – “Leap Of Faith” – Anno 2010

How I Met Your Mother : Season 4 – Episode 24 : “The Leap” – “And Damn It If It Wasn’t The Best Year Of My Life!”

Ducktales : Season 1 – Episode 16 : “Het Gouden Meer Van De Witte Kwelling Kreek!” – “Je Had Me Kunnen Bevrijden. Maar Zelfs Na Dat Allemaal, Smeerde Je Hem En Liet Je Me Voor Dood Achter!”

A.C. Newman – Prophets (Official Soundtrack From “HIMYM : Season 4×24 : The Leap”) – Anno 2009

Ducktales : Season 1 – Episode 16 : “Het Gouden Meer Van De Witte Kwelling Kreek!” – “Als Je Ooit Glittergoud Mist In Je Leven, Zoek Me Dan Op!”

Beautiful Eulogy – Worthy – Anno 2017

Noah – “The Choice Was Put In Your Hands Because He Put It There. He Asked You To Decide If We Were Worth Saving? And You Chose Mercy! You Chose Love! He Has Given Us A Second Chance.” – Anno 2014

Noah – Anno 2014

Beautiful Eulogy – Worthy (Instrumental) – Anno 2017

Youp Van Het Hek – Knopen Hakken – Anno 2014 : “Wigwam”

After Earth – “The Parasite That Stung You Has A Paralyzing Agent In Its Venom. So You Are Going To Have To Lie There For A Little Bit While The Anti-Toxin Does Its Job…” – Anno 2013

Dick Pieterman – “Sterk Je In De HEERE” – Anno 2015

2 Hij zei:
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is,
en werd verlost van mijn vijanden.
5 Banden van de dood hadden mij omvangen,
beken van verderf joegen mij angst aan.
6 Banden van het graf omringden mij,
valstrikken van de dood bedreigden mij.
7 In mijn nood riep ik de HEERE aan,
ik riep tot mijn God;
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.”
– Psalm 18:1-7 –

Faith Hill – There You’ll Be (Soundtrack From “Pearl Harbor”) – Anno 2001

Pearl Harbor – Anno 2001

Hans Zimmer – Tennessee (Soundtrack From “Pearl Harbor”) – Anno 2001

Midway – Anno 2019

48 “U bent de God Die mij volkomen wraak geeft
en volken aan mij onderwerpt,
49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden;
ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan,
U redt mij van de man van geweld.”
– Psalm 18:48-49 –

Stef Bos – Vlees En Bloed (Lied Van Petrus) – Anno 2009 : “In Een Ander Licht”

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Christianna Holwerda-Bolt – Geestelijke Bolwerken – Anno 2016

TQ – Temptation – Anno 2019

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 17 : “No Pressure” – “To The Outdated Viewing Device!”

Science Of NoFap (SFW) – Why Porn Changes The Brain – Anno 2017

Friends : Season 4 – Episode 17 : “The One With The Free Porn” – “Free Porn! We Got Free Porn!”

The Opposites – Jouw Pijn, Mijn Pijn – Anno 2007

12 “Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag,
zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan.”
– Psalm 38:12 –

Kanye West Featuring Clipse & Kenny G – Use This Gospel – Anno 2019

Film Bilder Presents : “Nuggets” (How Addiction Works) – Anno 2014

Timothy Keller – “Love And Lust” – Anno 2012

Ernst Van De Zaak – 180 Graden – Anno 2010

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013

Timothy Keller – “Praying Our Tears” – Anno 2000

11 “Neem Uw plaag van mij weg;
ik ben bezweken door de bestrijding van Uw hand.
12 Bestraft U iemand met straffen om zijn ongerechtigheid,
dan doet U zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet.
Ja, ieder mens is een zucht.
13 Luister naar mijn gebed, HEERE,
neem mijn hulpgeroep ter ore,
zwijg niet bij mijn tranen,
want ik ben een vreemdeling bij U,
een bijwoner, zoals al mijn vaderen.
14 Wend Uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik,
voordat ik heenga en er niet meer ben.”
– Psalm 39:11-14 – 

The Opposites – Leven Is Een Droom – Anno 2007

Craig David – Sink Or Swim – Anno 2016

2 “Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
3 Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.”
– Psalm 40:2-3 –

Antoon Featuring Big2 – Wat Een Leven – Anno 2020

Robert Morris – “Stop Tolerating The Jezebel Spirit” – Anno 2017

7 “Als een van hen naar mij komt kijken,
spreekt hij valse dingen
en zijn hart brengt onrecht bijeen;
gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover.”
– Psalm 41:7 –
10 “Zelfs de man met wie ik in vrede leefde,
op wie ik vertrouwde, die mijn brood at,
heeft zich tegen mij gekeerd.”
– Psalm 41:10 –

Kanye West – Closed On Sunday (“Jezebel Don’t Even Stand A Chance!”) – Anno 2019