Dagelijkse Dauw – Numeri

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Numbers

Numeri V

Numeri XI

Numeri XIII

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Numbers (“So The Wilderness Stories Are Retold Time And Again”)

Cyndi Lauper – Time After Time (“That Journey Into The Desert You’ve Spoken Of”) – Anno 1983

The Bible Project – Torah Series : The Book Of Numbers

Tracy Chapman – Open Arms – Anno 1992 (Remastered Anno 2015)

28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
– Mattheüs 11:28-30 –