Dagelijkse Dauw – Mattheüs VI

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Matthew – Chapter I-XIII

Ernst Van De Zaak – Vers Brood – Anno 2013

Van Helsing – “For You, My Good Son, This Is All A Test Of Faith!” – Anno 2004

Alan Silvestri – Journey To Transylvania (Original Motion Picture Soundtrack “Van Helsing”) – Anno 2004

Van Helsing – “Fighting Dracula’s Brides : This Should Do The Trick, Holy Water!” – Anno 2004

Ernst Van De Zaak – Mijn Gebed – Anno 2011

Van Helsing – “Werewolf On The Loose : God, Help Us!” – Anno 2004

Timothy Keller – “The Gospel” – Anno 2005

Ernst Van De Zaak Featuring JCD-Ciple Rhema Logo MC Irving Yasmina – Het Bloed – Anno 2014

Van Helsing – “Dracula, He Has A Cure To Remove The Curse Of The Werewolf!” – Anno 2004

Ernst Van De Zaak – Het Is Jezus – Anno 2011

Van Helsing – “He’s Alive!!! : Only With Me Can He Give Them Lasting Life!” – Anno 2004

Ernst Van De Zaak – Geloof Als Een Kind – Anno 2013

Van Helsing – “I’ll Find You! I’ll Get You Back And Set You Free! I Swear To God!” – Anno 2004

Van Helsing – “Allow Me To Reintroduce Myself : I Am Count Vladislaus Dragulia!” – Anno 2004

Van Helsing – “Evil Has One Name To Fear : JESUS” Trailer – Anno 2004

Hillsong Worship – What A Beautiful Name / Break Every Chain (Hillsong Worship Live @ Colour Conference) – Anno 2018

Van Helsing – “Defending Frankenstein’s Monster From Werewolves And Dracula’s Brides : We Must Not Let The Creature Be Destroyed!” – Anno 2004

Alan Silvestri – Van Helsing : Ultimate Soundtrack Suite – Anno 2004

Van Helsing – “Final Battle With Dracula : It Must Be Such A Burden, Such A Curse : To Be The Left Hand Of God!” – Anno 2004

Ernst Van De Zaak – De Overwinning – Anno 2011

9 “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”
– Mattheüs 6:9-13 –

For Your Eyes Only – “Love A Drive In The Country, Don’t You?” – Anno 1981

Sheena Easton – For Your Eyes Only (Original Motion Picture Soundtrack “For Your Eyes Only”) – Anno 1981

James Bond 007 – “The Vehicles Of Bond”

James Bond 007 – “Aston Martin : Licence To Thrill” – Anno 2021

Transformers – Anno 2007

Hailee Steinfeld – Back To Life (Original Motion Picture Soundtrack “Bumblebee”) – Anno 2018

Bumblebee – Anno 2018

19 “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
– Mattheüs 6:19-21 –

Hailee Steinfeld – Back To Life (80’s Remix) (Original Motion Picture Soundtrack “Bumblebee”) – Anno 2018

James Bond 007 – “That Is A 1948 Rolls-Royce Silver Wraith”

Nederland Zingt – Opwekking 40 : “Zoekt Eerst Het Koninkrijk Van God”

Gone In 60 Seconds – “Just Take It Around The Block A Couple Of Times, Okay?” – Anno 2000

Swedish House Mafia Featuring John Martin – Don’t You Worry Child – Anno 2012

Speed 2 : Cruise Control – Anno 1997

Niels Geusebroek – Take Your Time Girl (Live @ De Frank En Vrijdag Show) – Anno 2013

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 5 : “The Euclid Alternative” – “I’m Finding Your Reckless Nonchalance Regarding The Check-Engine Light To Be Very Troubling!”

Bad Boys – “Now That’s How You Supposed To Drive! From Now On, That’s How You Drive!” – Anno 1995

Bad Boys – Anno 1995

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 5 : “The Euclid Alternative” – “I Still Don’t See Why I Need A Driver’s License? Albert Einstein Never Had A Driver’s License!”

Bad Boys II – “Boy, If This Was My Car, I’d Be Pissed!” – Anno 2003

Bad Boys II – Anno 2003

The Big Bang Theory : Season 2 – Episode 5 : “The Euclid Alternative” – “I’m Clearly Too Evolved For Driving!”

Bad Boys III : For Life – “It’s Called Driving, Marcus!” – Anno 2020

Bad Boys III : For Life – Anno 2020

Drive Angry – Anno 2011

31 “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”
– Mattheüs 6:31-33 –

Ernst Van De Zaak – Christus In Je Hart – Anno 2007

Dick Pieterman – “Studie Over Het Boek RUTH : Hoofdstuk 1”